Om DIGI-TV

I Danmark er det politisk besluttet, at public service broadcasterne DR og TV 2/Danmark bygger og driver den første multipleks med gratis Public Service kanaler. I forbindelse med slukningen af det analoge antenne tv signal den 31. oktober 2009, er DR blevet tildelt yderligere en public service multipleks ligesom Boxer TV A/S er blevet udpeget til gatekeeper for tre multipleks med betalingskanaler.

I henhold til den gældende lovgivning er der af Radio- og tv-nævnet udstedt sendetilladelse til I/S DIGI-TV.

DR og TV 2/DANMARK A/S (via det til formålet etablerede 100 % ejede datterselskab TV 2 DTT A/S) har etableret et datterselskab - I/S DIGI-TV - som er den formelle og juridisk ansvarlige enhed, der driver den jordbaserede digitale tv-platform med samme navn: DIGI-TV. Du kan læse om tv-platformens opbygning og digitale tilbud ved at navigere rundt på denne hjemmeside.


Kontakt til I/S DIGI-TV vedr. ovenstående forhold kan ske til:

I/S DIGI-TV
c/o DR

att. specialkonsulent Niels Sennicksen,

TM Distribution

DR-Byen

Emil Holms Kanal 20

DK-0999 København C

e-mail: nise@dr.dk


Kontakt til DIGI-TV vedr. modtageforhold og drift kan ske her


Kontakt vedr. øvrige spørgsmål, herunder f.eks. om programindhold og tjenester, henvises til de respektive broadcastere, som DIGI-TV servicerer. Disse adresser kan findes på denne adresse.

Tilbage