Nyhedsarkiv

 

 

Frekvensændring i Midt-Vest/Syd 

07. januar 2020

 15. januar slukkes senderne i Videbæk, Viborg, Varde, Lemvig, Struer, Skive og Viborg by mens der gennemføres frekvensændringer fra midnat til 14:00. Kræver efterfølgende ny kanalsøgning.

Læs mere

 

Senere lukning af antenne-tv-signaler  

Lukningen af antenne-tv-signaler bliver nu udskudt til 2. juni, så ingen risikerer at miste tv-signalet ved udgangen af marts. Bred opbakning fra mobiloperatørerne og tv-distributørerne har gjort udskydelsen mulig.

24. marts 2020

 

Op til 150.000 danskere stod til at miste tv-signalet d. 31. marts, hvis ikke de havde nået at anskaffe sig det rigtige modtageudstyr.

Efter planen skulle DR og Boxer nemlig begynde at sende antenne-tv på nogle nye signaler og lukke ned for de nuværende. Det skyldes, at tv-frekvenserne skal stilles til rådighed for mobilselskaber for at forbedre dækningen med mobilt bredbånd særligt i yderområderne.

Nu har Kulturministeriet sammen med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fundet en løsning, så lukningen af antenne-tv-signalerne kan udskydes til 2. juni. De berørte mobilselskaber har accepteret at vente med at tage tv-frekvenserne i brug indtil 2. juni 2020, ligesom DR og Boxer har accepteret at udskyde overgangen til de nye signaler indtil da.

 

Kulturminister Joy Mogensen siger: ”Jeg er meget glad for den store velvilje i branchen til at udskyde lukningen af antenne-tv- signalerne, så der ikke er nogen, der oplever, at deres fjernsyn går i sort ved udgangen af marts. Tv'et er for mange – særligt ældre – den væsentligste kilde til information og underholdning, og vi skal passe ekstra godt på vores ældre i denne tid. Jeg vil nu hurtigst muligt fremsætte forslag til ændring af radio- og fjernsynsloven, der giver den fornødne hjemmel til at udskyde lukningen. Teleselskaberne er gået med til at udskyde til 2. juni, og jeg vil samtidig kraftigt opfordre alle antenne-tv-seere til i den mellemliggende tid at undersøge, om de kan blive berørt af lukningen, fx ved at gå ind på www.sortsignal.dk."

 

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen siger: ”Jeg er utrolig glad for, at vi sammen med mobilselskaberne har fundet en fælles løsning, som sikrer, at alle danskere fortsat har tv-signal og adgang til vigtige informationer under Coronakrisen. Mobilselskaberne har udvist stor fleksibilitet og handlekraft i denne alvorlige situation. Det har været afgørende for, at vi nu kan stemme for en hasteændring af loven, så lukningen af tv-signalet udskydes.”

 

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, siger: ”Frekvenserne er en vigtig ressource for teleselskabernes arbejde med at fremtidssikre de danske mobilnet. Men lige nu står Danmark i en helt ekstraordinær situation, hvor det er afgørende, at ingen mister muligheden for at følge med i nyhedsstrømmen. Derfor er vi glade for, at vi gennem en konstruktiv dialog med myndighederne har kunne bidrage til at finde en løsning for de berørte tv-seere.”

 

Fakta:

Lukningen af antennesignalerne sker på baggrund af en bred politisk aftale om en vækstplan for digitalisering i Danmark, som blev indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i februar 2015.

 

Et af elementerne i planen er, at 700 MHz frekvensbåndet, der i dag benyttes til udsendelse af antenne tv, fra april 2020 i stedet skal anvendes til mobilt bredbånd (5G). Det har Danmark forpligtet sig internationalt på skal ske senest d. 30 juni 2020.

 

Lukningen af antennesignalet medfører, at en række husstande ikke vil kunne modtage tv- signal på deres eksisterende apparater. Kulturministeriet har estimeret, at omkring 150.000 danskere risikerer at blive berørt. Kulturministeriet har stået for en kampagne, som skal informere antenne-tv-seere om overgangen til det nye tv-signal. Læs mere om kampagnen her: www.sortsignal.dk.

 

DR lukker 3 kanaler 

9. december 2019

 2. januar 2020 kl 03:00 lukker DR ned for kanalerne DR K, DR 3 og DR Ultra som et led i de besparelser, organisationen er blevet påført.

 

Landskrona-signalet slukket 

17. oktober 2019

 DR og Boxer-Tv har i fællesskab gennemført en permanent lukning af Landskrona senderne, da de svenske veterinærmyndigheder har tilbagekaldt tilladelsen til at drive TV-sendere på toppen af vandtårnet i Landskrona

 

Landskronalukningen udsat en uge 

11. oktober 2019

 Baseret på en række seerhenvendelser er det lykkedes at få udsat lukningen af DTT senderne i Landskrona indtil 17. oktober. Herefter vil antennesignalet skulle hentes med retnings-bestemte antenner fra enten Gladsaxe eller Hove.

 

København/øst får nye tv-frekvenser 

3. oktober 2019

 Senderne på Sjælland, Lolland/Falster og København får 9. oktober nye frekvenser, og det kræver en ny kanalsøgning. Læs mere

 

Orientering om kanalændringer 

11. september 2019

300.000 husstande risikerer sort skærm. Branchen inviteres til gratis orienteringsmøde.

Læs mere

 

Nye frekvenser på Bornholm 

20. august 2019

Frekvensændringer af MUX3, MUX4 og MUX5 på Bornholm den 10. september. MUX1 og MUX2 berøres ikke.

 

Thisted får nye tv-frekvenser

20. maj 2019

Onsdag den 22. maj ændres antenne-tv-signalerne i Thisted, og det betyder, at der skal foretages en ny kanalsøgning.

 

Læs mere

Slut med DVB tekster

12. februar 2019

Fra onsdag den 27. februar vil DR ikke længere benytte DVB tekster i DVB-T netværket i forbindelse med undertekster til fremmedsprogede udsendelser. I stedet vil underteksterne blive præget i billedet på samme måde som det kendes i forbindelse med både kabel- og satellitdistribution. For DVB-T seerne har det den konsekvens, at man ikke længere vil kunne slå de såkaldt fremmedsprogede undertekster til og fra. Undertekster til dansksprogede udsendelser (også kaldet tekster for hørehæmmede) vil fortsat blive sendt som DVB tekster i DVB-T sendenettet og Stofas kabel-tv net.

 

Derfor skiftet til DVB-T2

12. februar 2019

Når 700 MHz-båndet i 2020 overdrages til teleselskaberne, forsvinder en tredjedel af de frekvenser, der i dag anvendes til antenne-tv. Den mindre frekvensmængde resulterer i, at antallet af landsdækkende sendenet (MUX) dog kun reduceres med en sjettedel fra 6 til 5 MUX, da DVB-T2 har en øget distributionsfleksibilitet i forhold til det nuværende DVB-T.
DVB-T2 byder desuden på en kapacitetsgevinst sammenlignet med DVB-T. Hvor DR og DIGI-tv i øjeblikket sender med ca. 20 Mbps i hver af de to free-to-air MUX, vil der fra 31. marts 2020 blive sendt med ca. 33 Mbps i en enkelt MUX. Det betyder, at den samlede kapacitet til udsendelse af free-to-air kanaler falder, men da DR samtidig lukker tre flowkanaler (DR3, DRK og DR Ultra) vil det fortsat være muligt at opretholde den samme billedkvalitet som i dag.
Skulle der på sigt være et ønske om at udsende free-to-air kanalerne i en bedre kvalitet/højere opløsning, vil der være behov for at opgradere videokomprimeringsstandarden fra MPEG-4 til HEVC/H.265, da HEVC kort fortalt gør det muligt at sende i den samme kvalitet med den halve bitrate. Antenne-tv-platformen har dog på nuværende tidspunkt ingen planer for et skifte til HEVC, men det anbefales, at man ved investering i nyt udstyr sikrer sig, at dette også understøtter HEVC, som i dag primært bruges af streamingstjenester som f.eks. Netflix.
De fleste nye tv og set-top bokse understøtter allerede i dag HEVC/H.265

 

Fremtidens antenne-tv

21. december 2018

Det er politisk besluttet, at 700 MHz-frekvensbåndet skal anvendes til mobil bredbåndsdækning, når de nuværende tilladelser til at sende antenne-tv i dette bånd udløber til april 2020. Aftalen fremgår af vækstplanen for Danmarks digitalisering af 26. februar 2015, der blev indgået mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Denne ændring betyder, at pladsen til gratis-tv reduceres, og som en konsekvens af dette er der opstået behov for at opgradere udsendelsesteknologien til DVB-T2, der kan sikre plads til de kanaler (bl.a. DR1, DR2 og Ramasjang), der fortsat skal udsendes i dette sendenet. Denne reducering af frekvensområdet fra 470-790 MHz til 470-694 MHz kombineret med overgangen til DVB-T2 betyder, at alle brugere af antenne-tv skal sikre, at de senest 31. marts 2020 har et TV-apparat eller modtagerboks, der kan håndtere den nye teknologi. Modtagere, der er købt indenfor de seneste år, er dog typisk allerede udstyret med DVB-T2 teknologien, men alligevel betyder alene frekvensomlægningen, at alle de berørte seere i løbet af 2019 og frem til 1. kvartal 2020 skal gennemføre kanalsøgninger 2 til 3 gange i takt med, at frekvenserne ændres i hele sendenettet.

Hvor og hvornår omlægningerne geografisk finder sted, vil vi her på DIGI-TV informere om senere, ligesom der vil blive oprettet et specielt afsnit på sitet, hvor branchens professionelle aktører vil blive holdt orienteret.

 

DTT antennemålinger

3. september 2018 

Torsdag den 6. september: Nakskov. kl 10-14

Fredag den 7. september: København vest. kl. 10-14

Mandag den 10. september: Svendborg. kl 12-16

Tirsdag den 11. september: Tommerup. kl. 10-14

Onsdag den 12. september: Hedensted. kl. 10-14

Torsdag den 13. september: Varde. kl. 10-14

Fredag den 14. september: Tolne. kl. 10-14

 

Nye kanalplaceringer

5. april 2016.

De automatiske kanalplaceringer i den elektroniske program guide (EPG) er ændret pr. 5. april 2016

Se de nye kanalplaceringer under "Indhold og tilbud".

 

Ny topantenne

11. november 2014. 

DTT-senderen i Skamlebæk er blevet udstyret med en ny topantenne, der sikrer et mere stabilt signal i hele området.

 

DR2 går i dag fra SD formatet til HD 720p

28. februar 2017

Når DR2 i dag overgår fra SD formatet til High Definition (HD 720p) vil seere med ældre TV apparater skulle foretage en ny kanalsøgning. Seere der fortsat ønsker at kunne se DR2Syn skal ligeledes foretage en ny kanalsøgning.

 

Slut med 5.1 lyd på DR1 og DR3

7. oktober 2014

DR har besluttet at DR1 og DR3 fremover kun skal sendes i stereo ligesom DR2. Årsagen er at mange tv-apparater automatisk vælger at anvende downmiks fra 5.1 lyd frem for stereosignalet, hvis begge dele er tilgængelige og dette resulterer i en forkert balance mellem tale og baggrundslyd.

 

DR gør HbbTV-forsøget permanent til juni

25. februar 2014

Brugerne med nye, moderne fladskærme, der er solgt som SmartTV indenfor de sidste par år, vil med HbbTV-funktionen opleve, at de med et enkelt tryk på den røde knap på fjernbetjeningen får adgang til DRs tv on demand univers.

DR gennemfører i øjeblikket et teknisk forsøg med HbbTV, som til juni gøres permanent og får nyt design. DR anvender den fælles internationale HbbTV-standard i version 1.1, som allerede er indbygget og aktiveret i de fleste moderne SmartTV. DRs service er bagud kompatibel, og virker derfor også med den seneste HbbTV version 1.5.

Yderligere information: Michael Arreboe - 20 28 25 39 / arre@dr.dk

Teknisk information om HbbTV kan findes på https://www.hbbtv.org.

 

Skamlebæk nede i op til 8 timer

23. februar 2014

En udskiftning af topantenne og alle DTT-antenner betyder, at Skamlebæksenderen sættes ud af drift i op til 8 timer mellem kl. 09:00 og 17:00 tirsdag den 25. februar.

Udskiftningen betyder, at det i Nordvestsjælland ikke vil være muligt at modtage digitalt tv via egen antenne i dette tidsrum. Formålet med udskiftningen er at skabe ikke bare bedre modtageforhold i Nordvestsjælland, men at få trimmet hele SFN-sendenetværket på Sjælland og Lolland-Falster, og dermed skabe bedre modtageforhold i hele området.

 

Markant bedre tv-modtagelse i København

08. januar 2014

Ny hjælpesender giver 50 % flere københavnske husstande mulighed for at modtage digitalt antenne-tv ved hjælp af en stueantenne.

Med etableringen af en ny hjælpesender på toppen af det gamle Telefonhus på Borups Alle i København og større sendeeffekt på senderen på Lynetten er der nu mere end 400.000 husstande, der kan modtage DVB-T signalet uden brug af en udendørs antenne i minimum 10 meters højde. Det svarer til en forøgelse på omkring 50% i forhold til tidligere. Det er især husstande på Frederiksberg, Indre by, Sundby på Amager samt Vesterbro og Østerbro, der nyder godt af signalet fra den nye sender.

Teracom, der har stået for beregningen af den nye dækning, oplyser, at udgangspunktet har været en portabel udendørs modtagelse af feltstyrken i 2,5 meters højde som i praksis vil svare til modtagelse i byens lejligheder og huse, hvis antennen placeres i et vindue.

 

Kraftigere signal fra Lynetten

05. november 2013

Onsdag den 13. november vil senderen på Lynetten i København blive afbrudt i 4 timer som led i en øgning af senderens effekt. Med en forøgelse på 6 dB vil modtagesituationen i den østlige del af København hermed blive væsentligt forbedret.

 

[=] i stedet for ttv

12. september 2013

DR og TV2 har introduceret et ikon for ”tekster for hørehæmmede” / ”dansk til dansk undertekst”, der vil blive anvendt, når et dansksproget program har danske undertekster uanset om der er tale om et forproduceret program eller live-tekstning.

Ikonet ses som vandmærke på skærmen og i stationernes trykte materiale som bl.a. programoversigter.

xml feed til den Elektroniske Program Guide (EPG) vil ikke blive berørt af ændringen. Her vil ”tekster for hørehæmmede” / ”dansk til dansk undertekster” forsat være markeret som TTV.

 

Sort skærm fra Landskrona

15. april 2013

Forbindelsen til DTT-senderen i Landskrona skal opgraderes. Onsdag den 17. april afbrydes signalet derfor op til et par timer kl. 09:00-14:00.

 

Etablering af MUX6

20. januar 2013

I forbindelse med etableringen af det kommende MUX6 vil det være nødvendigt at slukke for de enkelte sendere fra kl 08:00 – 16:00. Den planlagte slukning omfatter indtil videre Helsingør (6. februar), Skamlebæk (7. februar) og Kalundborg (13. februar)

 

NorDig PVR

30. april 2012

DR understøtter nu NorDig PVR.

Du kan du læse mere om hvad det betyder for dig, hvis du klikker her.

 

DR1 med multikanallyd og korrekt lydniveau

30. april 2012

Fra midten af april har DR1 også været udstyret med 5.1 multikanal lyd (surround sound). Det betyder, at seerne nu – som på DR HD – i forbindelse med visse programmer selv kan vælge om de vil lytte til stereo eller surround sound.

Ved modtagelsen kan det opleves som om, der er problemer med lydniveauet i det udsendte signal. Det er der ikke. Det udsendte lydniveau er korrekt, men modtage-udstyret vil gengive multikanal lyden som lavere end stereo signalet, hvis der lyttes på modtagerens egne højttalere, hvorimod multikanal lyden vil være højre end stereo signalet, hvis der lyttes på eksterne højttalere.

DR sender HE-AAC stereo og multikanal lyd på DR1 og DR HD.

DR2, DR Ramasjang, DR Update og DR1 Syn sendes med HE-AAC stereo mens DR K benytter AAC stereo.

 

PVR undertekster til tiden

12. marts 2012

De problemer, der i en periode har præget timingen af PVR undertekster, skulle efter alle solemærker at dømme være blevet afhjulpet.

 

PVR optagelser har undertekstproblemer

13. februar 2012

Der er problemer med timingen af PVR undertekster. Årsagen er identificeret, og der arbejdes på at implementere en løsning.

 

DR1 multikanallyd udsat

13. januar 2012

DR1 vil i en kortere periode kun blive udstyret med HE-AAC stereolyd.

Læs mere

 

Sort tv-skærm i København og på Sjælland

26. oktober 2011

DR og TV 2 udsender følgende pressemeddelelse:

 

Tv-seere, som ser tv via egen antenne, må undvære deres tv-programmer natten nogle nætter i uge 45 fra midnat til klokken 6.00 om morgenen.

Husstande i København og på Sjælland, som modtager deres tv-signaler via egen antenne, får ’sort skærm’ i nattetimerne tre dage i uge 45. Også antenneforenings-husstande, hvis forening modtager DR- og TV 2-signaler via det jordbaserede sendenet (DTT), bliver berørt.

Årsagen er, at der i de pågældende nattetimer bliver udført arbejde på tv-senderne i de pågældende områder. Her skal man omlægge en række tv-frekvenser for at skabe bedre plads til trådløst bredbånd.

Der er tale om at følgende sendere bliver taget ud af drift:

 • Hovedsenderne i København V (Hove), Gladsaxe, Lynetten og Landskrona samt hjælpesenderen i Helsingør slukkes fra midnat til kl. 06.00 tirsdag den 8. november og onsdag den 9. november.
 • Hovedsenderne i Vordingborg og Nakskov slukkes fra midnat til kl. 06.00 torsdag den 10. november.

Efter frekvensomlægningen vil nogle tv-apparater skulle genindstilles til at modtage de nye frekvenser, mens andre tv-apparater udfører denne genindstilling automatisk.

DR vil orientere om senderslukningerne via tekst-tv side 748, via dr.dk/modtagelse og via crawltekster på tv skærmen.

 

Sort tv-skærm om natten på Bornholm

26. oktober 2011

DR og TV 2 udsender følgende pressemeddelelse:

 

Tv-seere, som ser tv via egen antenne, må undvære deres tv-programmer fra midnat til klokken 6.00 om morgenen torsdag den 3. november i uge 44.

Husstande på Bornholm, som modtager deres tv-signaler via egen antenne, får ”sort skærm” fra midnat til klokken 06.00 om morgenen torsdag den 3. november i uge 44. Også antenneforenings-husstande, hvis forening modtager DR- og TV 2-signaler via det jordbaserede sendenet (DTT), bliver berørt.

Årsagen er, at der i de pågældende nattetimer bliver udført arbejde på tv-senderne i de pågældende områder. Her skal man omlægge en række tv-frekvenser for at skabe bedre plads til trådløst bredbånd.

Der er tale om at følgende sendere bliver taget ud af drift:

 • Hovedsenderen i Rø og hjælpesendere i Nexø, Hammeren, Gudhjem og Paradis fra midnat til kl. 06.00 om morgenen torsdag den 3. november.

Efter frekvensomlægningen vil nogle tv-apparater skulle genindstilles til at modtage de nye frekvenser, mens andre tv-apparater udfører denne genindstilling automatisk.

DR vil orientere om senderslukningerne via tekst-tv side 748, via dr.dk/modtagelse og via crawltekster på tv skærmen.

 

Sort tv-skærm om natten i dele af Jylland og på Fyn

11. oktober 2011

DR og TV 2 udsender i denne uge pressemeddelelse til de lokale medier om justering af sendenettet i Midt/Vestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

 

Tv-seere i Vest- og Sønderjylland samt på Fyn, som ser tv via egen antenne, må undvære deres tv-programmer fra midnat til klokken 6.00 om morgenen i begyndelsen af uge 43.

 

Husstande i Vest- og Sønderjylland samt på Fyn, som modtager deres tv-signaler via egen antenne, vil opleve ”sort skærm” i nattetimerne mellem midnat og klokken 06.00 om morgenen i begyndelsen af uge 43.

Helt præcist er der tale om at de vestjyske seere får sort skærm natten efter mandag den 24. oktober og natten efter tirsdag den 25. oktober. Sønderjyske og fynske seere vil få sort skærm natten efter onsdag den 26. oktober. I Sønderjylland bliver arbejdet forlænget således, at der også vil være sort skærm natten efter torsdag den 27. oktober. Også antenneforenings-husstande, hvis forening modtager DR- og TV 2-signaler via det jordbaserede sendenet (DTT), bliver berørt.

 

Årsagen er, at der i de nævnte nattetimer bliver udført arbejde på tv-senderne i de pågældende områder. Her skal man omlægge en række tv-frekvenser for at skabe bedre plads til trådløst bredbånd.

Der er tale om at følgende sendere bliver taget ud af drift:

 

 • Hovedsenderen i Viborg og hjælpesenderne i Viborg By og Skive er ude af drift natten efter mandag den 24. oktober.
 • Hovedsenderen i Thisted er ude af drift natten efter mandag den 24. oktober.
 • Hovedsenderen i Videbæk og hjælpesenderne i Struer og Lemvig er ude af drift natten efter tirsdag den 25. oktober.
 • Hovedsenderne i Tommerup og Svendborg er ude af drift natten efter onsdag den 26. oktober.
 • Hovedsenderen i Åbenrå og hjælpesenderen i Flensborg er ude af drift natten efter onsdag den 26. oktober og torsdag den 27. oktober.

Efter frekvensomlægningen vil nogle tv-apparater skulle genindstilles til at modtage de nye frekvenser, mens andre tv-apparater udfører denne genindstilling automatisk.

 

DR vil orientere om senderslukningerne via tekst-tv side 748, via dr.dk/modtagelse og via kravletekster på tv

 

 

Hadsten, Silkeborg, Grenå og Gjerrild i sort

29. september 2011

Kl. 18.20 gik Hadsten-senderen i sort pga strømsvigt. Dette har medført, at hjælpesenderne i Silkeborg, Grenå og Gjerrild ikke modtager noget signal og derfor også er ude af drift. Det er en strømtavle, der er brændt af, og det vides endnu ikke, hvornår senderne igen kan sættes i drift.

 

Sådan modtages TV 2 efter nytår

8. september 2011

For at se TV 2 via egen antenne fra 11. januar 2012 skal man være kunde hos Boxer. Her kan man nøjes med kun at abonnere på TV 2s hovedkanal eller købe en Boxer-programpakke. Nuværende Boxer-kunder vil automatisk kunne se TV 2 fremover.

At modtage Boxer-signalet kræver desuden enten et Boxer-godkendt tv med indbygget digital modtager, et Boxer TV-Modul med programkort fra Boxer eller at man tilslutter en Boxer-godkendt MPEG4 modtagerboks til sit nuværende tv. Har man allerede en Boxer-godkendt MPEG4 modtagerboks, skal man blot have et TV 2 abonnement og et programkort hos Boxer .

 

Sort skærm i Østjylland

27. juli 2011

DR og TV 2 udsender i uge 31 flg. pressemeddelelse til den østjyske lokalpresse:

Husstande i det østjyske område, som ser tv via egen antenne, må undvære programmer fra midnat til klokken 6.00 om morgenen i begyndelsen af uge 32.

 

Husstande i en del af Østjylland, som modtager deres tv-signaler via egen antenne, vil opleve ”sort skærm” i nattetimerne mellem midnat og klokken 06.00 om morgenen i begyndelsen af uge 32.

Helt præcist er der tale om natten efter mandag 8. august og natten efter tirsdag 9. august. Også antenneforenings-husstande, hvis forening modtager DR- og TV 2-signaler via det jordbaserede sendenet (DTT), vil blive berørt i de pågældende nattetimer.

Der bliver tale om natlig afbrydelse af tv-senderne i Hadsten og Århus samt hjælpesenderne i Randers, Silkeborg, Grenå, Ebeltoft, Studstrup, Gjerrild og på Anholt.

Afbrydelsen af senderne skyldes, at tv-frekvenser skal omlægges for at skabe plads til bedre trådløst bredbånd. Efter frekvensomlægningen skal nogle tv-apparater genindstilles til at modtage de nye frekvenser, mens andre tv-apparater udfører denne genindstilling automatisk.

Både DR og TV 2 vil orientere om senderslukningerne via tekst-tv, deres respektive hjemmesider og kravletekster på skærmen.

 

Få det hele med

5. juli 2011

Seere med syns- eller hørehandicap kan have vanskeligt ved at få det fulde udbytte af DRs indholdtilbud, og derfor har DR nu åbnet et website, der informerer om alle de tilgængelighedstjenester, hvor der tages særligt hensyn til denne seergruppes behov. Her forklares bl.a. om tilbud som tegnsprogstolkning, synstolkning og valgfri aktivering af undertekster i forbindelse med direkte tv udsendelser, ligesom der instrueres i, hvordan det er muligt for blinde og svagtseende at få adgang til at få websider læst automatisk op.

 

Sitet er en første version, der vil blive testet af brugerne hen over sommeren.

 

DR går ikke over til AC3 lyd og downmix

1o. juni 2011

Rygte om at ejere af ikke-Boxer godkendt udstyr risikerer at miste stereolyden fra DR i 2012, er uden hold i virkeligheden.

 

I forbindelse med en Boxer-godkendelse af en Sagem modtager er der opstået rygter om, at DR vil ændre tv signalets multikanallyd fra HE-AAC til AC3, som modtagerne herefter skal kunne downmixe til 2.0 stereolyd. Alternativt skulle DR have planer om ikke at parallelsende 2.0 stereo for at udnytte den begrænsede bitrate optimalt I begge tilfælde vil det betyde, at modtagerbokse og IDTV, risikerer at miste evnen til at gengive stereolyd. Rygtet går derfor på, at ejere af alle bokse/IDTV, der ikke er Boxer-godkendte, risikerer, at stereolyden forsvinder i 2012.

 

En munter historie med masser af dramamuligheder, men det er kun et rygte uden hold i virkeligheden.

 

DR1 vil fra overgangen til MPEG4 den 11. januar blive enkodet således:

 • Video: MPEG-4, AVC HP@L4 720p/50
 • Audio1: HE-AAC level 4, version 1, stereo
 • Audio2: HE-AAC level 4, version 1, 5.1 surround
 • Teletext: EBU teletext, 14 linjer/field
 • Subtitles: DVB subtitles

 

DR2 vil blive enkodet således:

 • Video: MPEG-4, AVC HP@L3 SDTV
 • Audio1: HE-AAC level 4, version 1, stereo
 • Teletext: EBU teletext, 14 linjer/field
 • Subtitles: DVB subtitles

 

Og så vil DR i øvrigt anvende specifikationer, der i detaljer kan ses på http://www.nordig.org/pdf/NorDig-Unified_ver_2.2.1.pdf

 

Landskrona afbrydes kortvarigt

6. april 2011

Kabelarbejde afbryder 7. april hjælpesenderen i Landskrona i 15. minutter i tidsrummet 05:00 – 05:30. Alle MUX berøres af afbrydelsen.

 

Reparationsarbejde på tre sendere

31. januar 2011

På grund af reparationsarbejde vil senderne i Viborg, Hadsten og Hedensted blive slukket hhv. 1., 2. og 3. februar mellem 09:00 og 12:00

 

Vordingborgsenderen slukkes i tre kvarter

11. oktober 2010

Toplyset på Vordingborg sendemasten skal repareres, og derfor slukkes der for MUX1 og MUX2 signalet i dag fra 10:15 - 11:00

 

Frederikshavn uden DTT og DAB

22. september 2010

I forbindelse med installation af nye DAB antenner i Frederikshavn er det nødvendigt også at slukke for den lokale hjælpesenders DTT MUX. Afbrydelsen vil ske torsdag den 23/9 fra kl. 09:00 – 14:00.

 

Skamlebæk-afbrydelser

9. juli 2010

Planlagt arbejde på Skamlebæk senderen betyder, at alle MUX i dag vil blive afbrudt i to perioder mellem kl. 09:30 og kl. 16:00.

 

Lodret polariseret signal fra Ebeltoft

28. maj 2010

Det har fejlagtigt været oplyst, at Ebeltoft-senderen sender med vandret polarisation. Polarisationen er lodret, og derfor skal områdets antenner være tilsvarende polariserede.

 

Kortvarige afbrydelser

20. maj 2010

Signalforsyningen til DTT- senderne har været ustabil mellem kl. 10:30 og 11:40, og det har betydet, at der har været korte afbrydelser af både MUX 1 og MUX2. Alt fungerer nu igen normalt.

 

MUX2 DVB undertekster fra 14. april

1. marts 2010

DR og DIGI-TV har i samarbejdet med branchen undersøgt og analyseret problemstillingen omkring implementeringen af de politisk besluttede DVB undertekster.

Branchens producenter og importører har nu testet de DVB-T modtagere, der allerede findes på markedet samt de kommende 2010 modeller, og resultatet er, at alle MPEG4 modeller på nær en enkelt eller to lever op til NorDig specifikationerne, og derfor som ønsket kan vise DVB undertekster og tekstning for hørehæmmede.

For at give mulighed for at få softwareopdateret også den/de MPEG4 DVB-T modtagere, der ikke umiddelbart kan håndtere de digitale undertekster, har DR besluttet at udskyde MUX2 overgangen fra indbrændte undertekster til DVB subtitles indtil onsdag den 14. april.

Efter denne dato vil DR HD, DR K og DR Ramasjang benytte DVB subtitles, hvorimod nyhedskanalen DR Update og Folketinget af praktiske årsager fortsat vil benytte indbrændte undertekster

 

MUX1 fortsætter med indbrændte undertekster

1. marts 2010

For MUX1 er situationen imidlertid en anden. De første MPEG2 modtagere kom på markedet helt tilbage i 2004, og mange af modellerne er siden udgået. Det er derfor vanskeligt at gennemføre en systematisk test af, hvorvidt alle disse ofte ældre modtagere kan håndtere de danske DVB subtitles anno 2010.

Ved at implementere DVB subtitles også i MUX1, vil det selvfølgelig hurtigt blive muligt at kortlægge omfanget af modtagere, der ikke fungerer, men de fleste producenter har for længst indstillet programmeringen af MPEG2 software og for de ældste modellers vedkommende vil de desuden ikke kunne opdateres via et OAD signal eller via USB/Internet, hvis det endelig skulle lykkes at fremtvinge en opdateret software.

DR har derfor besluttet, at MUX1 fortsat vil benytte indbrændte undertekster indtil overgangen til MPEG4 i 2012.

 

Testsignal med undertekster

1. februar 2010

Hver formiddag fra kl. 09:30 til 10:00 vil der 3+4+5+9+11+12 februar blive sendt et testsignal på DR2, DR K og DR HD med • indbrændte tekster og DVB subtitling (forskellige farver) i forbindelse med fremmedsprog • tekst-tv tekster og DVB Subtitling i forbindelse med hørehæmmet tekstning

 

DVB subtitles en fælles udfordring

27. januar 2010

DR etablerer natligt testsignal for både MUX1 og MUX2

 

Da branchens producenter og importører af DTT-modtagere den 25. januar mødtes til et rundbordsmøde med DR/DIGI-TV, blev det besluttet i fællesskab at få løst den udfordring, som DVB subtitles indtil videre har vist sig at være.

 

Med udgangspunkt i en signalstream, der blev udleveret på mødet, vil branchen teste om de enkelte modeller lever op til de subsets af NorDig specifikationen, der benyttes i DRs MPEG4 signal.

 

Som en yderligere testmulighed vil DR hver nat sende en tekststream i en halv time formentlig fra kl. 02:30 med forventet start den 3. februar. Dette livesignal vil blive sendt på både MUX1 og MUX2 således, at det bliver muligt at teste om både MPEG2 og MPEG4 modtagerne kan håndtere MUX1 subtitles og tekstning for hørehæmmede, og om MPEG4 modtagerne kan håndtere de tilsvarende MUX2 undertekster.

 

Det forventes, at det hermed med god vilje umiddelbart efter Påske vil være muligt at leve op til det politiske ønske om at benytte DVB subtitles.

 

Rundbordsmøde om tekster

18. januar 2010

DR har inviteret boks og apparatleverandører til rundbordsmøde om DTT signalets sammensætning og modtagelse i relation til undertekster.

 

5 minutters sort skærm fra Hove

11. januar 2010

Planlagt strømarbejde på Hove senderen betyder, at der onsdag den 13. januar vil blive afbrudt for samtlige MUX fra kl. 10:30 - 10:35.

 

Planlagt afbrydelse af Nexø-senderen

6. januar 2010

Der er planlagt arbejde på gap fillerne i Nexø det meste af dagen i dag, og det vil give periodiske afbrydelser af alle 5 MUX.

 

MUX2 subtitles forsinkes yderligere

23. december 2009

De tekniske problemer omkring DVB subtitles i MUX2 er så omfattende, at det ikke længere anses for sandsynligt, at der vil kunne slukkes for de indbrændte undertekster 19. januar. Producenter og importører vil i samarbejde med DR dog fortsat sikre, at det - som det er politisk besluttet - på et tidspunkt vil blive muligt at til- eller fravælge undertekster, men det er tilsyneladende en større teknisk udfordring end først antaget, og derfor er det endnu ikke muligt at fastslå, hvornår det vil ske.

 

Indbrændte undertekster i MUX2

9. december 2009

Der er fortsat enkelte mærker/modeller af MPEG4 modtagere, der ikke kan håndtere DVB Subtitles. DR har derfor besluttet at benytte indbrændte undertekster i MUX2 frem til den 19. januar, hvor den nye software ventes at være tilgængelig. Mere information og status på softwaredownload vil være tilgængelig på det enkelte mærkes/importørs hjemmeside.

 

Løsning på DR-HD huller

11. november 2009

DR har konstateret bit-fejl på DR-HD, som giver peridodiske huller i lyd og billede.

Der er fundet og implementeret en løsning!

 

Løsning på formatskift

6. november 2009

DR-K og DR Ramasjang har haft problemer med formatskift mellem 4:3 og 16:9, men der er nu fundet en løsning.

 

Alt gik som planlagt

1. november 2009

Allerede klokken lidt i 4 var der signaler på hovedsenderne, og klokken 5 manglede kun nogle få hjælpesendere - se driftstatus.

 

De nye sendesamvirker

21. september 2009

De nye sendesamvirker, der har fået plads i MUX1 og som har behov for at kontakte DIGI-TV, kan benytte denne mail-adresse

 

Søsterhøj vandret polariseret

16. oktober 2009


I forbindelse med udskiftningen af Århus-senderen har den fået ny polarisation. Både Hadsten og Søsterhøj sender nu med vandret polarisation.

 

Thisted igen i drift

16. oktober 2009


Thisted-senderen er igen i drift, men sender med reduceret styrke. Senderen slukkes midlertidigt igen i morgen lørdag mellem kl. 11-14, fordi der mangler et nødlys i toppen af masten. Mandag vil der være en mindre afbrydelse på ½ time inden kl. 16, hvorefter senderen igen er oppe på fuld styrke.

 

Ny hjælpesender

5. oktober 2009


Der er i dag åbnet en ny hjælpesender på Ibskervej i Nexø.

Nye dækningskort er på vej.

 

Ombygning af Thisted-senderen

2. oktober 2009


50.000 husstande i Thy-området vil 12. - 17. oktober kun kunne modtage det analoge DR1 signal. Årsagen er, at Thisted senderen skal ombygges som led i forberedelserne til premieren på det nye digitale sendenet 1. november og i den forbindelse slukkes der døgnet rundt for både det analoge og digitale TV 2 signal, det analoge DR2 signal og det digitale signal med DR1, DR2 og DR Update/Tegnsprogskanalen. 9. og 10. oktober udføres der en række forarbejder, der betyder, at der vil blive sendt med nedsat effekt. Arbejdet berører husstande i Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Skive og Jammerbugt kommuner. Læs mere eller se TV 2 pressemeddelelse

 

Nye interaktive dækningskort

11. september 2009


DIGI-TV tilbyder nu adgang til interaktive dækningskort, som viser den mest velegnede sender i forhold til din bopæl.

 

Sort skærm på Sjælland og Bornholm

08. september 2009


De digitale tv-sendemaster i Jyderup og Rø skal have antennerne udskiftet for at kunne overgå til de nye digitale tv-signaler 1. november.

Arbejdet i sendemasterne betyder, at seere på Bornholm (inkl. Christiansø) og i Midt- og Vestsjælland vil opleve, at DRs og TV 2’s digitale tv-signal samt TV 2’s analoge signal forsvinder fra kl. 23 om aftenen til kl. 07 om morgenen.

Seerne på Bornholm vil blive berørt natten mellem 9. og 10. september samt natten mellem den 10. og 11. september.

Seerne i Midt- og Vestsjælland vil blive berørt natten mellem den 13. og 14. september samt natten mellem den 14. og 15. september. Arbejdet i Midt- og Vestsjælland berører kommunerne Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Næstved, Ringsted, Lejre, Holbæk, Roskilde, Stevns og Køge.

DR1s analoge tv-signal bliver ikke berørt. Fjernsyn, som modtager signal fra satellit eller kabel, bliver heller ikke berørt. Tv-seere, der modtager deres signal fra fællesantenneanlæg eller bredbånd, kan blive berørt, hvis antenneanlægget modtager tv-signalet til DR1, DR2 og TV 2 digitalt eller TV 2 analogt fra luften med en antenne.

Arbejdet på senderne kan blive udskudt, hvis vejret gør det sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at arbejde oppe i sendemasterne.

 

Kortvarige afbrydelser

03. juli 2009

Der vil i uge 28 forekomme kortvarige signalbrydelser fra senderne i Nakskov, Jyderup og Videbæk.

 

Nye sendesamvirker på MUX1

29. juni 2009


Ikke-kommercielle lokal-, regional- og landsdækkende tv-stationer kan nu få plads i MUX1. Ansøgninger skal senest 10. juli 2009 kl. 16:00 sendes til Radio- og tv-nævnet. Læs mere

Juni byder på sort skærm fra senderne
i Vordingborg, Aabenraa og Viborg

04. juni 2009


De digitale tv-sendemaster i Vordingborg, Aabenraa og Viborg skal i juni have udskiftet antennerne for at være parate til slukningen af det analoge sendenet den 31. oktober 2009. Arbejdet i sendemasterne betyder, at seere i dele af Sydsjælland, på Lolland-Falster samt i Midt- og Sydjylland og Nordtyskland kan opleve, at DR og TV 2’s digitale tv-signal samt DR2 og TV 2’s analoge signal forsvinder. DR1s analoge tv-signal bliver ikke berørt.

Følgende områder er omfattet:

Sydsjælland og Lolland-Falster (Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe, Stevns og Slagelse): Vordingborg-senderen får udskiftet den digitale antenne fra 4. til 22. juni. Seere i området kan opleve sort skærm eller signalforstyrrelser den 4., 5. og 6. juni i dagtimerne (fra kl. 9 til 17) og i hele perioden i nattetimerne (fra kl. 23 til 07).
Sydjylland og Nordtyskland (Aabenraa, Sønderborg, Haderslev, Tønder, Vejen, Esbjerg og Flensborg): Aabenraa-senderen får udskiftet den digitale antenne fra 5. til 23. juni. Seere i området kan opleve sort skærm eller signalforstyrrelser den 5. og 6. juni i dagtimerne og i hele perioden i nattetimerne (fra kl. 23 til 07). Hjælpesenderen i Flensborg får sit signal fra Aabenraa og bliver derfor også berørt af slukningerne.
Midtjylland (Viborg, Skive og Mariagerfjord): Viborg-senderen får udskiftet den digitale antenne fra 5. til 20. juni. Seere i området kan opleve sort skærm eller signalforstyrrelser den 5. og 6. juni i dagtimerne og i hele perioden i nattetimerne (fra kl. 23 til 07). Hjælpesenderen i Viborg-by får sit signal fra Viborg-senderen og bliver derfor berørt af slukningerne. Ligeledes er det analoge DR2-signal i området også berørt.
Tv-signalet vil ikke blive slukket nætterne mellem lørdag og søndag.

15.000 husstande berørt

DR vurderer at cirka 15.000 husstande i de berørte kommuner ser DRs kanaler digitalt. Da TV 2's analoge tv-signal også bliver berørt af arbejdet, vil cirka 60.000 husstande i området ikke kunne se TV 2, når signalet slukkes i de ovenstående tidsrum. Ligeledes vil yderligere 9.000 husstande, der ser DR2 analogt i Viborg-området, også blive berørt af slukningerne.

Kabel og satellit ikke berørt

Fjernsyn, som modtager deres signal fra satellit og kabel, bliver ikke berørt. Og seere, som modtager DR1 analogt med en antenne, vil fortsat kunne se kanalen. Nogle kabel-tv-kunder kan dog risikere, at TV 2-signalet i perioder forsvinder.
Tv, der modtager deres signal fra fællesantenneanlæg eller bredbånd, bliver berørt, hvis de tager tv-signalet til DR1, DR2 og TV 2 digitalt eller TV 2 analogt fra luften med en antenne.

 

Både besværligt og farligt

28. maj 2009

De digitale sendeantenner, der udskiftes, er placeret bag den hvide plastikkappe i toppen af de 300 meter høje sendemaster, og her er der ikke plads til mange personer på samme tid. Selv om der er elevator i masten, er det manuelle arbejde både besværligt og farligt og Arbejdstilsynet stiller da også store krav til både sikkerheden og at personalet er specialuddannet til at arbejde i det fri i disse højder.

 

Det tager 2 arbejdsdage at nedtage og opsætte antenneelementer og det er helt afhængig af vejret, hvornår der kan arbejdes. Derfor er det vanskeligt at give præcise oplysninger om, datoer og tidsrum for, hvornår signalet fx afbrydes. Når antennen er udskiftet, skal den ”indjusteres” for dækning og retning, og dette arbejde foregår i sendestationen ved mastens fod. Denne del af arbejdet kan gennemføres om natten, og det er årsag til, at der i omlægningsperioden er ”sort skærm” i nattetimerne mellem kl. 23-7. I hele perioden sendes der desuden kun med den ene halvdel af antennen, medens den anden halvdel er under ombygning, og det giver en noget ustabil modtagelse i yderområderne.

 

Ombygningen berører ikke DR1s analoge signal, men derimod de analoge signaler fra både DR2 og TV 2.

Kommende udskiftninger

I juni er turen kommet til sendeantennerne i toppen af de 300 meter høje sendemaster i Åbenrå, Viborg og Vordingborg. Da både Åbenrå og Viborg senderne føder hjælpesenderne i Skive, Viborg by og Flensborg, berøres også disse sendere af ombygningsarbejdet.

Til september kommer turen til hovedsenderne i Jyderup og Rø og til oktober vil det være Thisted og Århus, der står for tur.

Følg med/Læs mere om datoer og status med arbejdet på DR eller på TV 2

 

Sort skærm i Nord-, Øst- og Vestjylland

27. april 2009

Som en del af omlægningen fra analogt til digitalt tv skal senderne i en række af de 300 meter høje sendemaster udskiftes. I den forbindelse vil husstande i Vestjylland, Østjylland og Nordjylland, der modtager DIGI-TVs digitale signal opleve ”sort skærm” i dagtimerne hhv. 6. 7. og 8. maj samt i nattetimerne frem til 28. Maj. Også TV 2s analoge signal og DR2s analoge signal berøres mens der arbejdes på Videbæk, Hadsten og Nibe hovedsenderne. Hertil kommer risiko for signalforstyrrelser i dag- og aftentimerne i hele perioden, hvor der på grund af arbejdet med antennen sendes med nedsat effekt.
Seere, som modtager signal via antenneforening eller bredbånd, kan også blive ramt, hvis disse anlæg modtager signalet digitalt med en antenne.

 

Her berøres seerne
Arbejdet på sendemasterne vil berøre husstande i Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Skive, Århus, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs, Randers, Odder, Viborg, Aalborg, Jammerbugt, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn kommuner. Arbejdet på sendemasterne i Videbæk, Hadsten og Nibe betyder også, at der i perioder ikke vil være signal på følgende hjælpesendere: Lemvig, Skive, Struer, Hadsund, Hirtshals, Hobro, Grenå, Randers, Silkeborg og Studstrup.

 

Information på skærmen
Arbejdet på senderne kan blive udskudt, hvis vejret gør det sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at arbejde i de cirka 300 meter høje sendemaster. I så fald vil der blive informeret om det på DR tekst-tv side 729, TV 2 tekst-tv side 891, i en kravletekst på DR1 og TV 2 samt på www.dr.dk/digitalttv

 

Arbejdsplanen:

Videbæk-senderen samt hjælpesenderne i Lemvig, Skive og Struer:

 

Hadsten-senderen samt hjælpesenderne i Grenå, Randers, Silkeborg og Studstrup:

 

Nibe-senderen samt hjælpesenderne i Hadsund, Hirtshals og Hobro:

I juni vil turen komme til tv-hovedsenderne i Viborg, Åbenrå og Vordingborg. Og senere på efteråret vil også Jyderup, Rønne, Thisted og Århus blive berørt.

Mere information vil følge om dette.

 

Yderligere oplysninger:

www.dr.dk/digitalttv

www.omtv2.tv2.dk

www.detnyetv-signal.dk

 

Digitalt tv fra Flensborg

6. april 2009

Fredag den 3. april blev hjælpesenderen i Flensborg sat i drift. Den nye hjælpesender, der er vandret polariseret og sender med en effekt på 100 Watt, skal findes på kanal 37 / 602 MHz

 

DRs nye digitale kanaler

19. marts 2009

1. november 2009 er der premiere på tre nye DR tv-kanaler: en børnekanal, en historie/kulturkanal og en HD-kanal.

Læs mere

 

Skjulte kanaler

5. marts 2009

I forbindelse med omlægningen af kanalplaceringen den 2. marts har det vist sig, at alle modtagere korrekt placerer DR1, DR2, TV 2, Synstolkning og DR Update på de første pladser i programguiden (EPG). For visse modtageres vedkommende er det dog ikke nødvendigvis den korrekte TV 2 region, der er placeret her. Det betyder dog ikke, at seerne hermed har mistet signalet fra den lokale region, den findes blot længere nede i oversigten, og kan derfor ikke umiddelbart ses. Ved at gennemse hele EPG listen er det muligt at finde de manglende regionale kanaler og herefter manuelt flytte dem op til de første korrekt placerede pladser.

 

Digitale seere skal genindstille kanaler

24. februar 2009

31. oktober 2009 skifter Danmark fra analogt til digitalt tv, og forberedelserne er allerede godt i gang. Det betyder, at en del af kanalerne i det digitale sendenet vil få nye pladser (på de samme frekvenser som hidtil) allerede den 2. marts 2009 kl. 10. Resultatet er, at seere, som i dag ser DR1, DR2, TV 2 og DR Update via egen antenne og en digital modtager, skal retune deres digitale tv-modtager.

Fra 25. februar til 1. marts DR vil sætte rulletekster på DR1 i tidsrummet kl. 18.30 – 18.40 og igen fra kl. 21.00 – 21.10. Denne rulletekst kan kun ses på de tv-skærme, som modtager det digitale signal via en antenne og en digital modtager og dermed kun af de seere, som den 2. marts skal foretage sig noget for fortsat at kunne se tv.

Genindstilling af tv-kanaler

Seere, der er i tvivl om, hvordan de skal genindstille deres kanaler den 2. marts, kan prøve følgende muligheder:

I forbindelse med ændring af kanalernes placering på det digitale tv-sendenet vil TV 2s parallel-udsendelse af stereolyd i Dolby Digital AC3 formatet forsvinde. Der vil fortsat være stereolyd, og det vil være de færreste seere, som vil opdage denne ændring. Men seere, der har valgt at tilslutte Dolby stereo, skal manuelt omstille lyden til normal stereo.

 

Direkte adgang til tekst-tv

24. februar 2009

I forbindelse med justeringen af det digitale sendenet 2. marts begynder DR at sende den samme (Hard of Hearing) kode sammen med tekst-tv, som TV 2 har benyttet siden efteråret. Denne kode giver de digitale seere mulighed for automatisk at vælge TTV side 399 - tekstning for hørehæmmede/tekstning af dansk dialog - som undertekstning. Tilbuddet om automatisk tekstning for hørehæmmede berører ikke valgfriheden omkring de digitale undertekster (DVB Subtitles, der primært er oversættelse af udenlandsk dialog) ligesom det analoge sendenet og satellitdistributionen af DR heller ikke berøres af den nye kode.

 

Krøniken - nu også for blinde

29. januar 2009

Krøniken synstolkes - og det betyder, at også blinde og synshandicappede kan følge med, når DR1 her i foråret genudsender den populære tv-serie.

Læs mere

 

Vandret polarisation fra Hadsten

12. januar 2009

Hovedsenderen i Hadsten skifter polarisering 19. januar. For at modtage DIGI-TVs signal skal "gamle" brugere af denne sender derfor fra denne dato dreje antennen fra lodret til vandret polarisering. I praksis foregår det ved, at antennen drejes 90 grader således, at antennens små tværpinde kommer til at sidde vandret i stedet for lodret. Retningen, som antennen skal pege imod, er uændret. Hadsten senderen indgår sammen med hovedsenderen i Søsterhøj, hjælpesenderne i Grenå og Silkeborg og en ny hjælpesender på toppen af Studstrup-værket i det østjyske Single Frequency Network på kanal 44. Den nye Studstrup-sender sættes i drift samtidig med Hadsten-senderens ændrede polarisering - altså den 19. januar.

Arbejdet med at ændre Hadsten-senderens polarisering sættes igang kl. 10:15, hvorefter senderen vil være slukket i op til en halv times tid.

 

Signalafbrydelse i Grenå og Silkeborg

Da Hadsten-senderen føder hjælpesenderne i Grenå og Silkeborg, skal der foretages ændringer på begge disse sendemaster, og det betyder, at modtagere af signalet fra de to hjælpesendere også vil være uden signal fra ved 10:15-tiden. Da arbejdet på disse sendere er mere omfattende end på hovedsenderen, vil afbrydelsen her være at noget længere varighed end hovedsenderens halve time. Den gode nyhed er dog, at modtagere af signalet fra de to hjælpesendere ikke skal foretage sig noget. Polariseringen fra de to hjælpesendere vil fortsat være lodret, og dermed er det ikke nødvendigt at dreje antennerne i de enkelte husstande.

 

DIGI-TV fra Hirtshals

12. januar 2009

Den 19. januar sættes en ny hjælpesender i Tornby ved Hirtshals i drift. Den nye sender indgår i det nordjyske Single Frequency Network på kanal 29 sammen med senderne i Tolne, Nibe, Skagen, Frederikshavn, Sæby, Hadsund og Hobro. Den nye Hirtshals-sender er lodret polariseret.

Synstolkning af dramaserien ”Sommer”

17. september 2008

Som del af DRs forsøg med Synstolkning vil anden sæson af dramaserien ”Sommer” blive sendt med Synstolkning. Søndag 21. september kl. 20.00 genudsendes seneste episode af ”Sommer” på DR 1, med Synstolkning, de efterfølgende søndage sendes de nye episoder af ”Sommer” alle med Synstolkning. Mandagenes genudsendelser af hver episode bliver også sendt med Synstolkning. Synstolkning er en tjeneste for blinde og synshandikappede, hvor en ”tolk” indtaler en beskri-velse af, hvad der sker i billedet og hermed gør det muligt at følge med i handlingen uden at kunne se. Synstolkning sendes på DTT og kabel tv.

 

Hvordan kan man modtage ”Sommer” med Synstolkning

DR har etableret en midlertidig DTT kanal - ”DR Synstolkning forsøg” - hvor der sendes synstolkning af dramaserien ”Sommer”. Denne løsning gør, at synshandikappede i forsøgsperioden kan benytte en og samme knap på DTT modtagerens fjernbetjening til modtagelse af dramaserien ”Sommer” med Synstolkning. Kanalen nedlægges igen, når forsøget er afsluttet. For modtagelse af ”Sommer” med Synstolkning på kabel tv henvises til kabel tv selskabets hjemmeside for information eller Dansk Blindesamfunds hjemmeside:

 

Modtageren skal retunes

For at kunne modtage kanalen ”DR Synstolkning forsøg” er det muligt, at DTT modtageren skal retunes, men i de fleste tilfælde vil det være tilstrækkeligt at tænde og slukke modtageren. Der vil være samme EPG / programinformation på ”DR Synstolkning forsøg” kanalen som på DR1. Det vil være muligt at optage ”Sommer” med Synstolkning både på VHS maskine, PVR / hard-disk recorder, da Synstolkning teknisk set vil optræde som en ”almindelig” kanal. Synstolkning kan modtages som digitalt antenne-tv (DTT) og som digitalt kabel-tv.

 

Nyt TV 2 tilbud til hørehæmmede

26. juni 2008

Hørehæmmede seere har i årevis benyttet tekst-tv til at modtage en udvidet form for undertekster, der med tekst beskriver bl.a. lydeffekter, og som på analoge fjernsyn kan kombineres med de traditionelle undertekster, der benyttes til f.eks. oversættelse af dialogen i udenlandske film.
I den digitale verden har dette hidtil ikke været muligt for visse apparater med indbyggede DTT-modtagere. Her er det muligt at vælge at få vist DVB subtitles, men uden mulighed for en samtidig visning af tekst-tv. Derfor har TV 2 besluttet at tilbyde de hørehæmmede en ny datastrøm med undertekster, der består af en kombination af normale undertekster og underteksterne fra tekst-tv.

Dette nye tilbud kan fra mandag den 30. juni tilvælges som et DVB subtitles spor på samme måde som de traditionelle DVB subtitles.
Ved at vælge denne løsning har TV 2 samtidig gjort det muligt at få underteksterne med, når programmet optages på video- eller harddisk/DVD-optagere.
TV 2 understreger, at det nye tilbud ikke afløser tekstningen for hørehæmmede via tekst-tv. Denne service fortsætter - også efter lukningen af det analoge sendenet til 31. oktober 2009.
DR arbejder på at kunne tilbyde en tilsvarende teknisk løsning.

 

 

Så er der DIGI-TV fra Lynetten

17. juni 2008

DIGI-TV senderen på Lynetten nu er i drift, og sikrer hermed en god digital billedkvalitet i store dele af Indre By. Bydelen har hidtil været plaget af usikre modtageforhold, da det har været vanskeligt at modtage signalet fra Hove med en stueantenne. Mange steder er det ikke tilladt at opsætte udendørs antenner, og derfor er der fortsat mange, der har den digitale oplevelse til gode. Med senderen på Lynetten er der skabt en væsentlig forbedret indendørs dækning i de havnenære dele af København, mens resten af hovedstadens seere må væbne sig med tålmodighed indtil senere på sommeren, hvor der etableres en DTT-sender i Gladsaxe.

Senderen på Lynetten indgår på kanal 51 i et såkaldt Single Frequency Network med hovedsenderen i Hove og hjælpesenderne i Helsingør og Landskrona. Signalet er lodret polariseret.

DIGI-TV fra Skagen

22. maj 2008

Skagboer og turister i Skagen kan nu modtage DIGI-TV fra en ny såkaldt gapfiller, der indgår i det nordjyske sendenet på kanal 29.

Den nye sender er lodret polariseret og sender med en effekt på 100 Watt.

 

Dansk enighed om MPEG-4

5. maj 2008

Boxer TV og DIGI-TV har i fællesskab fastlagt specifikationerne for de kommende danske MPEG-4 modtagere. De nye modtagere ventes at komme på markedet til efteråret.

 

Nye sendere i drift

1. april 2008

Det digitale tv sendenet er blevet udvidet med sendere i Sæby og Grenå.

Sæby indgår i det nordjyske sendenet på kanal 29, mens Grenå er en del af det østjyske sendenet på kanal 44. Begge sendere er lodret polariserede.

 

Boxer vil tilbyde billige modtagere og mindre programpakker

27. marts 2008

Boxer TV A/S bekræfter at ville investere en milliard kroner inden de som kommerciel dansk gatekeeper går i luften med 25-30 DTT-kanaler den 1. november 2009.
Pengene skal bruges til opbygning af et digitalt sendenet (der benytter de samme mastepositioner som DIGI-TV), subsidiering af DTT-modtagere og markedsføring af de kommercielle og indholdsmæssige muligheder i det mastebaserede sendenet.
For seerne betyder det adgang til et hidtil uset fleksibelt programudbud i form af mindre programpakker, der giver den enkelte husstand mulighed for at sammensætte netop de kanaler, de finder interessante, uden samtidig at skulle betale for en række uinteressante kanaler.


- Markedsundersøgelser viser, at hovedparten af vore potentielle kunder vil være traditionelle DR og TV 2 seere, der ikke har det store behov for at modtage og se mange kanaler, og som derfor ikke allerede er kunder hos kabel tv eller satellit udbyderne. I alt drejer det sig om 500.000 husstande, der i dag ser tv via en almindelig tag- eller stueantenne på 1,5 millioner tv apparater, og som med vores tilstedeværelse på DTT nettet vil få langt flere kanaler at vælge imellem, siger administrerende direktør for Boxer TV A/S, Steen Ulf Jensen, der fortsætter:


- Udbudsbetingelserne for den kommercielle gatekeeper specificerede en række genrer, der skal være repræsenteret i det kommende programudbud. Vi har lovet et endnu mere mangfoldigt udbud, og det betyder, at der kun vil være få kanaler indenfor samme genre - og så har vi på forhånd lovet at reservere plads til to nye kanaler, der ikke allerede findes på markedet.


Boxer TV vil i første omgang udbyde tv i samme kvalitet som DIGI-TV (standard digitalt tv), men vil introducere mobilt tv i form af DVB-H i 2010 og HDTV ”på event niveau” indtil den teknologiske udvikling vil gøre denne form for tv mindre pladskrævende.
Svenske Boxer AB er eneejer af Boxer TV A/S, og her ser VD Per Norman frem til at kunne udnytte den teknologiske synergi på de to markeder - både på det administrative område og i forbindelse med udviklingen af nye produkter og tjenester. Læs mere om den nye kommercielle gatekeeper på Mediesekretariatets hjemmeside, Boxer TV’s svenske hjemmeside og Boxer TVs pressemeddelelse i forbindelsen med udnævnelsen til gatekeeper.

 

Gatekeeper ansøgerne

18. februar 2008

Der er tre ansøgere til den kommercielle gatekeeper, som Kulturministeren forventes at udpege den 28. marts: Boxer TV A/S, Danmarks Digital TV A/S og Danmarks TV A/S. På mediesekretariatets hjemmeside kan du se alle de ikke fortrolige dele af ansøgningerne.

DR Update på DIGI-TV.

25. januar 2008

Kulturministeren og de mediepolitiske ordførere bag Medieaftalen er blevet enige om, at DRs netbaserede nyhedskanal ”DR Update” også kan sendes via DIGI-TV. Se mere på Kulturministeriets hjemmeside eller DRs pressemeddelelse

 

TV Dramatik nu også for blinde.

27. december 2007

DR benytter lejligheden til at afprøve muligheden for at synstolke et tv program i forbindelse med den nye tv serie ”Sommer”. Synstolkning består af et ekstra lydspor, hvor en ”tolk” beskriver, hvad der sker i billedet, og dermed giver blinde mulighed for at følge handlingen i billedmedier som tv og film.

Forsøget med synstolkning sker på baggrund af den public service kontrakt, som DR og Kulturministeren indgik i begyndelsen af 2007. Efter afprøvning af en række forskellige tekniske løsninger i løbet af 2008 er det hensigten, at DR fra 2009 skal forsyne flere udsendelser med synstolkning.

-Vi ved, at blinde og synshandicappede glæder sig til at kunne følge med i dansk TV dramatik, og derfor har vi valgt at synstolke serien ”Sommer”, der forventes at få samme opmærksomhed som f.eks. ”Forbrydelsen”, siger redaktør Carl Otto Dethlefsen.

”Sommer” er et familiedrama i foreløbig 10 afsnit med bl.a. Lisbeth Dahl og Jesper Langberg i store roller.

For at modtage synstolket tv skal man modtage et digitalt tv signal enten via egen antenne eller som kabel TV leveret af YouSee. Synstolkede programmer vil fremover blive mærket med ”ST” i programoversigterne.

 

Test af digitalt lokal tv

9. november 2007

Langvarige internationale høringer og forhandlinger er nu resulteret i, at digitale seere langs Øresundskysten har fået bedre muligheder for at se DIGI-TVs programmer – DR1, DR2, DR Update, TV 2 og TV 2 Lorry. Det naturskønne område med skrænter ned til Øresund har nemlig hidtil gjort det særdeles vanskeligt at modtage signalerne fra Hove senderen ved Roskilde, og derfor er det glædeligt, at det nu er lykkedes at opnå enighed med de svenske myndigheder om opsætning af en digital sender i Landskrona.

Med denne senderplacering midt på den svenske Øresundskyst kan de danske seere nu med den samme UHF antenne modtage både de danske og de svenske DTT-signaler, hvis antennen peger mod Landskrona og dermed også mod den skånske hovedsender ved Hörby. Netop langs Øresundskysten har det hidtil været nødvendigt at benytte to UHF antenner for at modtage både de danske og de svenske digitale tv kanaler, men sådan er det altså ikke længere.

Den danske DTT sender i Landskrona er en såkaldt gapfiller (hjælpesender), der med vandret polarisering indgår i det nordsjællandske SFN netværk (Single Frequency Network) med en sendestyrke på 1 kW på kanal 51.

DIGI-TV fra Landskrona

December 2007

DIGI-TV får et stigende antal henvendelser fra Københavnere, som pludselig kan se Kanal 23 - Kanal København. Spørgsmålene går primært på hvorfor, og hvis de kan se lokal tv via indendørsantenner, hvorfor de så ikke kan se DR og TV 2's kanaler vha. den samme antenne?
Blot som information kan vi oplyse, at det er et lokal tv selskab - Open Channel ApS - som testsender Kanal 23 via DVB-T frem til årsskiftet i henhold til en midlertidig frekvens og sendetilladelse fra Kulturministeiret. Senderen er placeret ovenpå Telefonhuset i Borups Alle og giver derfor en bedre dækning i Københavnsområdet.

 

Hørehæmmede sikres valginformation

31. oktober 2007

Tegnsprogsbrugerne har med DIGI-TV fået mulighed for at følge med i alle valgudsendelserne på DR og TV 2. Tegnsprogstolkene, der har base i DR Byen, arbejder for både DR og TV 2.

Læs mere

 

Forlænget OAD periode

23. august 2007

Der har været problemer med OAD softwareopdateringen af Digiality CI401 TS comboboksen fra hovedsenderne i Thisted og Hadsten.Opdateringsperioden er derfor forlænget til den 24. september.

 

Ny Over the Air Download

9. august 2007

Kjaerulff-1 har besluttet at softwareopdatere Digiality CI401 TS comboboksen. Dette sker som et Over the Air Download, men det kræver, at modtageren er i brug, og derfor udsendes opdateringen som en kontinuerlig sløjfe fra 15. august til 15. september 2007.  

Ejere af comboboksen vil opleve opdateringen på følgende måde:

Hvis der mod forventning skulle være problemer med at starte modtageren efter opdateringen, er det nødvendigt at kontakte forhandleren, der kan hjælpe med en såkaldt nulstilling.

 

Planlagte afbrydelser

2. august 2007

Fra 28. august til 2. oktober gennemføres det årlige eftersyn af flashlys og radomen DRs og TV 2s sendemaster. For den enkelte masts vedkommende er eftersynet overstået i løbet af nogle få timer, men Broadcast Service Danmark, der står for driften af sendenettene, og gør i den forbindelse opmærksom på, at der i tidsrummet 10:00 - 12:00 på de aktuelle dage vil ske en kortvarig afbrydelse af tv signalet.

 

Opgradering af alle sendere

15. juni 2007

Onsdag den 20. juni opgraderes alle multiplekserne i DTT netværket fra morgenstunden og indtil kl. 14:00. I den forbindelse kan seere opleve, at skærmbilledet flere gange enten fryser eller går i sort i nogle få sekunder.

 

DIGI-TV udbygges i 2009

11. juni 2007

De mediepolitiske ordførere bag medieforliget har indgået en aftale, der afstikker den digitale fremtid for mastebaseret tv. I 2009 vil DIGI-TV blive gatekeeper for endnu et multipleks, der udover nye DR-kanaler vil byde på parlaments-tv, græsrods-tv og sikre mere kapacitet til TV 2 regionerne. Det er politisk besluttet at øge kapaciteten i den kommende multipleks ved at benytte MPEG 4 kodning, der er et nyere og mere effektivt format. DIGI-TVs eksisterende multipleks vil frem til 2012 benytte MPEG 2 formatet.

Her finder du Kulturministeriets pressemeddelelse

Her finder du beslutningspapiret

 

Første Over the Air Download

2. maj 2007

DTT-modtagerne Digiality CX-302 T og Maximum CX-302 T har gennem et stykke tid haft problemer med at fastholde kanallister og navne, hvorfor brugerne har været tvunget til at skulle foretage en ny frekvenssøgning for at få modtageren til at fungere.

Dette problem løses nu ved, at producenten - Kjaerulff 1 - gennemfører DIGI-TVs første Over the Air Download som en softwareopdatering, der sendes som en del af broadcastsignalet.

For at gennemføre opdateringen kræves det, at modtageren er i brug, og derfor er det besluttet at udsende en sløjfe med opdateringen i 28 døgn fra den 30. april.

 

Ejere af de to DTT-modtagere vil opleve opdateringen på følgende måde:

Hvis der mod forventning skulle være problemer med at starte modtageren efter opdateringen, er det nødvendigt at kontakte forhandleren, der kan hjælpe med en såkaldt nulstilling.

 

DTT-nettet udbygges

23. marts 2007

DIGI-TV har nu truffet principbeslutning om den første udbygning af DTT-nettet. Der er tale om en række hjælpesendere, der skal modvirke den forstyrrelse fra de svenske sendere, der især er generende i Nordjylland og på Djursland. Dækningen i den nordlige del af Århus vil blive forbedret med en sender i Studstrup, og også i grænselandet omkring Flensborg fjord op mod Sønderborg ønskes der etableret en løsning, der svarer til den analoge tv-modtagelse i området. Og så er der selvfølgelig København, hvor det i Indre By er stort set umuligt at modtage DIGI-TV med mindre man har adgang til en tagmonteret antenne. Endelig er der hele Øresundskysten, der, som det kendes fra TV 2 dækningen i området, vil blive betjent fra en sender i Landskrona.

Den kommende udbygning vil finde sted i takt med at der opnås tilladelse til opsætning af de ønskede sendere. Der er tale om en prioriteret udvælgelse af de enkelte mastepositioner baseret på de dækningshuller, der har kunnet konstateres i det nu etablerede primære sendenet.

Selvom de nye sendere vil hjælpe en stor befolkningsgruppe, vil DTT-sendenettet fortsat blive justeret og finpudset i områder med dækningsproblemer.

De nye sendere ønskes opsat i Skagen, Hirtshals, Sæby, Studstrup, Grenå, Flensborg, Gladsaxe, Lynetten og Landskrona.

Her kan du se DRs oplysninger om de kommende sendere og deres placering ved at klikke på linket "DIGI-TVs sendenet"

 

Afbrydelse af Videbæk-senderen

24. januar 2007

Som en del af vedligeholdelsesarbejdet på DTT-sendenettet afbrydes det digitale signal fra Videbæksenderen i en halv time om morgenen fredag den 26. januar 2007 fra kl. 01:00 til kl. 01:30.

 

Opdatering af sendenettet

22. november 2006

Samtlige DTT-sendere vil i de kommende uger blive opdateret. Udover en udskiftning af samtlige komponenter i forstærkermodulerne vil der blive installeret ny software i sendernes exiter/controller del.

I de dage, hvor der arbejdes på en sender, vil der forekomme kortvarige afbrydelser, der af de fleste vil blive opfattet som uregelmæssigheder i modtagelsen af de digitale tv-signaler. Der forventes ikke længerevarende afbrydelser.

Rø, Hove og Jyderup har allerede fået gennemført opdateringen.

For de øvrige sendere ser arbejdsplanen således ud:

 

 • Hadsten 22. - 23. november
 • Århus 24. - 25. november
 • Nibe 27. - 28. november
 • Tolne 29 - 30. november.
 • Thisted 1. - 2. december
 • Viborg 4. - 5. december
 • Videbæk 6. - 7. december
 • Varde 8. - 9. december
 • Åbenrå 11. - 12. december
 • Hedensted 13. - 14. december
 • Tommerup 15. - 16. december
 • Svendborg 18. - 19. december
 • Nakskov 20. december
 • Vordingborg 21. - 22. december
 •  

  DIGI-TV en del af Dit digitale hjem

  31. oktober 2006

  På udstillingen ”Dit digitale hjem” på Store Torv i Lyngby Storcenter 1. - 5. november viser DIGI-TV i samarbejde med DAB Digital Radio Danmark, Hi-Fi Klubben og Hinke A/S eksempler på udstyr til modtagelse af fremtidens digitale free to air tv og radio. Læs mere

   

  Ny annoncering af tolkning

  29. september 2006

  DIGI-TV vil fremover annoncere DRs og TV 2s tegnsprogstolkning af nyheder med et skilt, der vises på skærmen umiddelbart inden udsendelsen. Selve tolkningstjenesten fortsætter som hidtil. Information om kommende programmer findes forsat i modtagerens "nu & næste" funktion og EPG.

   

  Heldagskonference om digitalt tv

  19. september 2006

  Medieaftalen for 2007 - 2010 skal nu planlægges i detaljer. De mange udviklingsmuligheder byder på mange valg, der alle repræsenterer en stor informationsindsats overfor både offentlighed og forbrugere. Læs mere om årets tv-konference den 24. november 2006.

   

  EPG igen i drift i Nordjylland

  16. august 2006

  Den mistede IP-forbindelse til Nibe-senderen er genetableret, og det betyder, at den elektroniske program guide (EPG) fra både Nibe og Tolne-senderen på kanal 29 igen fungerer normalt.

   

  Frosset EPG

  15. august 2006

  Broadcast Service Danmark har mistet IP-forbindelsen til Nibe-senderen, og det betyder, at den elektroniske program guide (EPG) fra både Nibe og Tolne-senderen på kanal 29 har været ”frosset” siden i lørdags.

   

  Planlagte afbrydelser

  17. august 2006

  Som det også er tilfældet for de analoge sendenet, gennemfører Broadcast Service Danmark masteeftersyn på DTT-nettet, hvor bl.a. flashlys og radomen efterses. Det betyder, at tv-signalet afbrydes i kortere tid mellem klokken 10.05 og 12.00 efter følgende plan:

   

  Fokus på undertekster

  9. maj 2006

  DIGI-TVs postkasse afspejler, at der fortsat er seere, der har problemer med at få underteksterne fra DR og TV 2 til at fungere. Det kan der være flere årsager til. Det kan f.eks. skyldes, at den digitale dekoder skal have foretaget en ny kanalsøgning, at modtageren har behov for en softwareopdatering, eller at udstyret slet ikke er beregnet til modtagelse på det danske marked, og derfor om muligt bør returneres til sælgeren.  

  Under alle omstændigheder skal man huske at indstille modtageren til at vise DVB-undertekster - og hvis man vil sikre sig, at de altid kommer på, skal modtageren indstilles til automatisk visning af underteksterne.

   

  Behovet for en ny kanalsøgning gælder ældre settop bokse, der har været benyttet i den nordjyske forsøgsperiode, og som nu skal fungere under andre vilkår efter at de nordjyske sendere er blevet en del af det landsdækkende DTT-net.

  Behovet for en softwareopdatering af visse typer DTT-modtagere er allerede anerkendt af de fleste danske fabrikanter og importører, der enten allerede har eller er ved at have nye softwareversioner parate til deres kundegrupper. Denne softwareopdatering foregår enten i de butikker, hvor de digitale seere har købt deres modtagere eller som download via Internet.  

   

  DIGI-TV arbejder i øjeblikket på, at få etableret muligheden for at foretage disse softwareopdateringer via DTT-signalet (et såkaldt OTA download), og når dette er muligt, vil opdateringen kunne ske automatisk.

  Endelig er der en gruppe af DTT modtagere, der ikke kan håndtere DVB subtitle standarden. Mange af disse modtagere kommer fra store europæiske markeder som Tyskland og Italien, hvor man ikke benytter undertekster , men i stedet sprogversionerer udenlandske film  eller bruger tekst-tv undertekster. 

  Uanset årsagen bør seere med udstyr, der ikke kan håndtere DVB subtitles, rette henvendelse til deres leverandør. 

  DIGI-TV er netop i disse dage i samarbejde med fabrikanter og importører ved at udarbejde en samlet oversigt over det DTT-udstyr, der er solgt på det danske marked, og af denne oversigt vil det også fremgå, hvad seerne skal gøre, hvis der er problemer med udstyret.

   

  Du finder denne oversigt ved at klikke her.

   

  Tilslutningsmåling af Tolnesenderen

  08. maj 2006

  Broadcast Service Danmark planlægger at indstille DTT-sendingen fra Tolne-senderen i morgen tirsdag den 9. maj 2006.
  Afbrydelsen, der skyldes den annoncerede RF tilslutningsmåling, forventes at finde sted fra kl. 09.00 og vare ca. 20 minutter .

   

   

  Tolne og Nibe senderne skal måles

  27. april 2006

  DTT senderne i Tolne og Nibe skal "tilslutningsmåles". Begge sendere har tidligere været en del af TV 2 Nord/Digital forsøget, men indgår nu i det landsdækkende DTT-net. Målingerne vil medføre en kortvarig afbrydelse, der vil blive annonceret her på siden inden, det sker.

   

  Alle 14 hjælpesendere nu i drift

  4. april 2006

  De 14 hjælpesendere, der indgår i DTT-nettet allerede fra starten, er nu i drift. Gudhjem nåede det dagen inden nettets indvielse og Helsingør, der har været midlertidigt ude af drift, blev tilsluttet på selve premieredagen. Vejle, der også har været taget midlertidigt ud af drift, er nu også igen blevet en aktiv del af sendenettet.

   

  Alt fungerede til premieren

  1. april 2006

  Kulturminister Brian Mikkelsen, generaldirektør Kenneth Plummer og adminstrerende direktør Peter Parbo stod i går for den officielle åbning af DIGI-TV. På trods af en række sidste øjebliks justeringer fungerede alle systemer, da der blev taget hul på denne nye æra i den digitale overgang.

   

  Status ved indgangen til sidste test-uge

  23. marts 2006

  Der vil fortsat blive justeret voldsomt på sendenettet i de kommende dage - også selvom der nu synes at være kommet styr på underteksterne. Nogle af justeringerne skyldes uhensigtsmæssigt opdateret software, som tidligere bl.a. har forstærket usikkerheden omkring kvaliteten af de digitale dekodere, der tilbydes på markedet. For ikke at skabe unødig forvirring og bekymring skal det hermed understreges, at DTT-signalet ved DIGI-TVs premiere den 31. marts vil være justeret og i overensstemmelse med de internationale standarder for:

  Hertil kommer, at DR vil

   

  14 hjælpesendere inden premieren

  20. marts 2006

  Så er de første hjælpesendere sat i drift. Fredag blev der sat strøm til sendere i Kalundborg og Struer og i løbet af ugen ventes yderligere 12 af disse såkaldte gap fillers at være etableret. Her kan du se hvor de nye hjælpesendere opsættes. Nye dækningskort er på vej.

   

  Ny kanalsøgning i Nordjylland

  2. marts 2006

  Nibe og Tolne, der gennem de seneste år har været en del af Digitalt Forsøget, ændrede i går modulation fra 16 QAM til 64 QAM.

  Denne ændring betyder, at alle de nordjyske dekodere nu skal have foretaget en ny kanalsøgning for at modtage signalet.

   

  Mange justeringer

  28. februar 2006

  Der er fortsat stor testaktivitet og ændring af opsætning på samtlige sendere. Det påvirker bl.a. undertekstning, og kan også medføre, at nogle modtagere af og til "fryser". Alle disse test og ændringer er imidlertid nødvendige for at sikre en stabil drift efter indvielsen den 31. marts.

   

   

  Ingen TV 2 undertekster via tekst-tv

  20. februar 2006

  TV 2 har besluttet, at de ikke vil parallelsende undertekster via tekst-tv. Modtagelse af TV 2s undertekster kræver derfor en digital dekoder, der kan håndtere DVB subtitles, og det kan være et problem med dekodere fra bl.a. Tyskland, hvor man ikke benytter undertekster.

   

  Der skrues på alle sendere

  16. februar 2006

  Her midt i testperioden justeres der løbende på alle sendere, og det betyder, at der hele tiden er skiftende kvalitet i signalmodtagelsen. Ifølge planen ventes DRs DVB-undertekster at være endeligt konfigurerede om en uges tid, mens tekst-tv justeringen nok vil tage lidt længere tid.

   

  Nu også TV 2 programmer som testsignal

  14. februar 2006

  Så er endnu en milepæl passeret.

  Fra frokosttid i dag er TV 2 kommet på DIGI-TV med programindhold som testsignal.

  Premieren blev markeret med parallelsending af Vinter OL i Torino.

  Endnu ingen test af Dolby 5.1

  13. februar 2006

  DTT byder på multikanallyd i form af Dolby Digital 5.1. Det har dog endnu ikke været testet i det danske DTT-net, og derfor er der mange, der forgæves har forsøgt at teste, om også deres digitale dekoder kan håndtere dette.

  Indtil videre er der ingen, der vil komme med en dato for, hvornår de første tests skal finde sted, men forhåbentlig sker det i god tid inden 31. marts. Det er i øvrigt ikke alle programmer, der vil blive udsendt i Dolby 5.1, men normalt kun film, drama og koncerter, mens lyden resten af tiden vil blive sendt som almindelig stereo.

   

  Parallelsending af undertekster

  12. februar 2006

  DIGI-TVs undertekster følger DVB Subtitling og NorDig standarderne, som ikke kan modtages af alle digitale dekodere. Derfor er det besluttet at parallel-
  sende underteksterne via tekst-tv. Det er ikke sket endnu, men det kommer. Hvornår parallelsendingen ophører, er endnu uvist, men det vil også ske.

   

  Der testes fortsat med undertekster

  28. januar 2006

  De seneste par dages nyheder kunne give indtryk af, at der nu og fremover er stabile DR1 og DR2 signaler med undertekster. Det er ikke tilfældet. Allerede fredag forsvandt teksterne i forbinbdelse med en ny justering - men de vil snarest komme tilbage!

   

  Nu også undertekster på DR1

  26. januar 2006

  Selvom det så sent som i går så ud til at trække ud med undertekster til DR1 programmerne, er det alligevel i dag lykkedes at få systemet op at køre. Det understreges, at digitale dekodere - og herunder også IDTV - skal kunne dekode DVB-undertekster for at fungere korrekt.

   

  Test af undertekster og tekst-tv

  25. januar 2006

  I testperioden er der uregelmæssigheder i DTT-signalet somf.eks. manglende undertekster og tekst-tv. DR2 har nu tekst-tv og DVB-undertekster, mens DR1 først får undertekster senere, formentlig fra næste week-end. Der sendes også undertekster via tekst-tv, men de vil på et tidspunkt ophøre, og derfor er det nødvendigt, at modtagerne kan håndtere DVB-undertekster.

   

  Ustabil mailserver

  24. januar 2006

  DIGI-TVs mailserver er ikke kommet godt fra start. Dele af den fungerer - andre gør ikke. Hvis du har sendt en mail til info@digi-tv.dk er den endnu ikke nået frem til modtageren, men det vil ske lover teknikkerne.

   

  Digitalt-forsøget i Nordjylland

  19. januar 2006

  I løbert af de næste par uger vil der ske tekniske omlægninger, der betyder at nettet tilpasses DIGI-TVs signal til åbningen den 31. marts 2006.

   

  Digi-TV åbner hjemmeside

  19. januar 2006

  DIGI-TV har åbnet denne hjemmeside, der i startfasen primært henvender sig til branchens professionelle aktører

   

  Digi-TVs etablering

  19. januar 2006

  Beskrivelse af DIGI-TV etableringen

   

  Testsendinger i hele landet

  18. januar 2006

  Alle de danske DTT-sendere er nu sat i prøvedrift indtil premieren den 31. marts i år. I testperioden vil der forekomme afbrydelser i programmerne.

   

  Tilbage