Sikkerhed og modulation

Guard interval (”sikkerhedsmargen”) (T G ):

Med henblik på at udnytte alle Single Frequency Networks samt refleksioner, der ikke ankommer tidsnært hos modtageren, anvendes den første del af det udstrålede signal ikke til dataoverførsel. Denne første del betegnes guard interval (”sikkerhedsmargen”) og kan sættes til at udgøre en vis længde af den totale symbolvarighed: 1/4, 1/8, 1/16 eller 1/32. Et langt guard interval betyder, at selv relativt sent ankommende signaler udnyttes, hvorimod biteffektiviteten er lavere.

 

Symbolvarighed (T s ):

Symbolvarigheden (eller symbollængden) angiver perioden, i hvilken de samme data udstråles i den modulerede bærebølge. Symbolvarigheden er 224 µs i 2k-mode og 896 µs i 8k-mode. Under hensyntagen til sikkerhedsmarginen (guard interval) fås symbolvarigheden T G s = T G + T S (se DVB-T mode). I Danmark benyttes udelukkende 8k mode.

 

Modulation (QPSK og QAM):

Til overførsel af datastrømmene ved digital udstråling kan følgende modulationsformer anvendes: QPSK, 16QAM og 64QAM. En del af de serielt indgående data til udstråling moduleres samtidigt og parallelliseret ind i et bestemt antal bærebølger i form af symboler ( med angivelse af amplitude og fase). I QPSK med 2 bit pr. symbol (pr. bærebølge), 4 bit i 16QAM og 6 bit i 64QAM.

 

Konstellationsdiagram for 64QAM modulation

 

 

Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex (COFDM):

COFDM er betegnelsen for en norm, i henhold til hvilken bit-grupperne (de symboler, der skal udstråles) moduleres op på en lang række parallelle bærebølger (multi carrier). Den parallelle udstråling i bredbånd muliggør Single Frequency Networks og signalet er endvidere særdeles robust over for forstyrrelser. Bit error rate (BER): Bit error rate, bitfejlraten, er forholdet mellem bits modtaget med fejl i forhold til den samlede mængde overførte bits. BER = fejlramte modtagne bits / samlet mængde overførte bits