lovgivning

Lovgivning, aftaler og sendetilladelse

DIGI-TV er etableret på baggrund af en politisk beslutning, der er forankret i lovgivningen og præciseret i en række aftaler, bestemmelser og en sendetilladelse, som nedenfor gengives i PDF-format eller som link.

Det politiske grundlag

Det er Folketingets politiske partier, der har besluttet, at også Danmark skal have digitalt antenne tv. Allerede i september 2003 blev der indgået en tillægsaftale til medieforliget 2002-2006 mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti. Tillægsaftalen præciserer, at der skal lægges ud med en public service-multipleks med programindhold fra DR, TV 2 og TV 2-regionerne - og det er dette forlig, der er udgangspunktet for etableringen af DIGI-TV. I medieaftalen 2007-2010 og i de politiske beslutningspapirer fra hhv. juni og oktober 2007 er DR tildelt en yderligere multipleks, som drives af DIGI-TV - og med valget af den kommercielle gatekeeper - Boxer TV - som driver 3 multipleks med betalingskanaler er det pålagt parterne , at koordinere den tekniske opbygning af sendenet og informationsindsats.

DIGI-TV er således defineret som public service gatekeeperen med gratis/free-to-air kanaler, hvor det i Lov om radio og fjernsynsvirksomhed fremgår, hvordan "must carry” bestemmelsen for distribution af lyd- og billedprogrammer i fællesantenneanlæg er beskrevet.