DVB-T systemet

Illustration: DIGI-TV

DVB-T systemet

DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial), der i Danmark kaldes DTT (Digitalt Terrestrisk TV) er en digital transmissionsteknologi.

De digitale sendere benytter en fejlbeskyttelse, der betyder, at modtagerne kan korrigere for eventuelle fejl eller udeladelser i det transmitterede.

Standarden er dimensioneret således, at modtageren tolererer „ekkosignaler“ inden for nærmere bestemte grænser.

Flere sendere i et net kan benytte de samme sendefrekvenser, hvis de bruger samme multiplexsignal. Når de enkelte senderes signaler modtages med en lille tidsforskydning behandles signalerne på samme måde som ved flervejsmodtagelse og det betyder, at hvert enkelt signal bidrager til den samlede nytteeffekt. Hvis f.eks. den nærmest beliggende sender kun når frem med et svagt signal på grund af refleksion, kan de andre senderes samlede signal sikre tilstrækkelig sendeeffekt til en upåklagelig modtagelse.