DVB-T modus (2k og 8k)

antenna.jpg

DVB-T standarden har to modus i en 8 MHz kanal: 8k med 6817 bærebølger (6048 til nyttedata) og 2k med 1705 (1512 til nyttedata). 8k er som følge af den lange symbolvarighed egnet til SFN ved store afstande mellem senderne. 2k kræver kortere afstand mellem senderne i et SFN

 

Single Frequency Networks, Multiple Frequency Networks (SFN, MFN):

Med COFDM kan DVB-T realiseres både i et Multiple Frequency Network (MFN) og Single Frequency Network (SFN). Et SFN kan dog ikke overskride en vis størrelse, idet der ellers opstår interferenser. Single Frequency Network har en betydeligt højere frekvensøkonomi end et Multiple Frequency Network.

 

Dobbeltdækning:

Gennem samtidig modtagelse fra flere sendere på ét sted i et SFN opstår en dobbeltdækning. Denne forbedring af modtagelsen kan udgøre op til 3 dB eller mere, såfremt to eller flere sendere kan modtages med samme eller tilnærmelsesvis samme styrke på modtagestedet – dvs. netop i det kritiske område mellem senderne. SFN-doppeltdækningen har dog ingen effekt, hvis modtagefeltstyrken for den ene sender ligger omkring eller over mere end 10dB end den anden senders.

 

Statistisk multiplexing:

Statistisk multiplexing er en dynamisk metode til fordeling af bitrater mellem programmer i samme multiplex. Hvis et givet program kortvarigt har brug for en højere bitrate (f.eks. ved hurtige klip mellem kameraer eller meget hurtigt billedsekvenser), hentes den ekstra bitrate fra andre programmer, der på det tidspunkt viser ”stille” billeder. Således kan man garantere en forbedret billedkvalitet i kritiske transmissionssituationer.