Modtagelse med stueantenne i Nordjylland

For indendørs modtagelse er den beregnede antennehøjde 1,5 meter over jord- eller gade-plan.

Kort i stor opløsning