Nyhedsbrev

Information fra DIGI-TV til branchen (5)

23. december 2009

God jul og godt nytår...med indbrændte MUX2 undertekster.


Den danske digitalovergang gik så smertefrit, at den ventes at komme til at danne skole for de lande, der fremover står med udfordringen at skulle udskifte de analoge tv signaler med digitale.

 

Der har selvfølgelig været visse modtage-relaterede udfordringer, bl.a. fordi signalerne fra de fem MUX frekvensmæssigt pakkes tættere end vi tidligere har set, og det betyder, at mange seere og antennemontører har måttet finjustere antennerne på landets hustage, hvor nogle få kompasgrader eller centimeter i højden repræsenterede forskellen mellem et godt og et skidt signal.

 

Og så har der selvfølgelig også været fokus på MUX2 DVB subtitles fordi et større antal modtagere krævede en firmware justering for at kunne håndtere disse undertekster.

 

Derfor blev det da også i begyndelsen af december besluttet at give producenter og importører tid til at finde en programmeringsmæssig løsning i overensstemmelse med NorDig specifikationerne. Omfanget af de tekniske problemer omkring DVB subtitles i MUX2 er imidlertid så omfattende, at det ikke længere anses for sandsynligt, at der - som tidligere oplyst - vil kunne slukkes for de indbrændte undertekster den 19. januar.

 

Producenter og importører vil imidlertid i samarbejde med DR fortsat sikre, at det - som det er politisk besluttet - på et tidspunkt bliver muligt at til- eller fravælge undertekster, men det er tilsyneladende en større teknisk udfordring end først antaget, og derfor er det endnu ikke muligt at fastslå, hvornår det reelt vil ske.

 

Med den fælles forståelse og de indbrændte undertekster burde julefreden imidlertid være sikret, og derfor ventes dette at blive årets sidste nyhedsbrev.

 

Nyhedsbrev

Information fra DIGI-TV til branchen (4)

30. oktober 2009

Så er det lige inden der slukkes for de gamle analoge sendere for at give plads til mere end 40 digitale kanaler via antennen.


Som tidligere nævnt slukkes der for de analoge sendere lørdag aften den 31. oktober kl. 24:00 hvorefter de enkelte SFN netværk sættes op og justeres således, at alle hovedsendere og formentlig langt hovedparten af hjælpesenderne vil være i drift allerede indenfor 4 timer.


Vi erkender at for alle antennemontører er tiden en vigtig faktor denne nat. Mange må forventes at have flere fællesantenner og bunker af privatkunder, der alle har behov for at kunne modtage det nye digitale signal fra morgenstunden.


Ikke alle sendere sættes i drift samtidig, men vi tilbyder fra midnat at holde jer informeret om udviklingen. På DIGI-TVs forside etableres der et afsnit, hvor du vil kunne se hvilke sendere, der ikke er i drift. I udgangspunktet vil det være dem alle, men i takt med idriftsættelsen vil de forsvinde fra listen.
Ønsker du en mail, hver gang der sættes en sender i drift, sender du mig blot en mail inden lørdag ved frokosttid, hvor du i emnefeltet skriver ”antenne-information”.

Og så er der i øvrigt godt nyt i sidste øjeblik inden det digitale sendenet sættes i drift. Efter lange og trange forhandlinger er der kommet tilladelse til at sætte endnu fem hjælpesendere i drift natten til søndag. Det er de længe ventede gapfillere ved Ebeltoft, Gjerrild og Flensborg samt på Anholdt og Læsø, der nu kan sættes i drift sammen med resten af sendenettet.


Der mangler et sendediagram for Gjerrild, og derfor vil denne sender indtil videre ikke optræde i det interaktive dækningskort.


Senderne er i øvrigt placeret på følgende adresser:

 

Ebeltoft

Elsegårdevej 26, 8400 Ebeltoft

Gjerrild

Stokkebro 25, Gjerrild,8500 Grenå

Læsø

Hals skolevej 3, 9940 Læsø

Anholt

Ageren 9, 8592 Anholt

Flensburg

Trogelsbyhof, Fuchberg, Flensburg

 

Og så lige en enkelt gentagelse:

Kanalplaceringer i EPG
For en stor gruppe af tidligere analoge seere vil den Elektroniske Program Guide (EPG), der oplister de tilgængelige kanaler, være en helt ny feature. Seere, der allerede har digitalt tv, skal efter slukningen af det analoge signal foretage en retuning. De fleste seere vil formodentlig kunne nøjes med at lade den digitale modtager retune automatisk, mens andre måske skal indstille deres udstyr manuelt med f.eks. ”tænd-sluk” på el-kontakten.


For at være helt sikker på den rigtige placering af de nye kanaler, foreslår vi at gå tilbage til fabriksindstillinger i både dekoderbokse og IDTV og herefter gennemføre en automatisk søgning, idet denne procedure vil slette evt. tidligere gemte data. En ny søgning af kanaler anvender LCN (logical channel number), hvor kanalerne placeres i en bestemt rækkefølge, der er aftalt mellem DIGI-TV og Boxer TV. Bemærk herunder, at vi har opdelt kanalerne pr MUX, og at man på http://www.digi-tv.dk/Indhold_og_tilbud/EPG_kanaloversigt.asp kan se den samlede liste i rækkefølge.


Bemærk også, at de steder, hvor seere kan modtage tv-signaler fra nabolandene, vil disse dukke på i EPG efter kanal 40. Rækkefølgen og hvilket land de kommer fra afhænger helt af den enkelte modtagerboks og/eller IDTV. Bemærk yderligere, at en del af disse nabolandskanaler er free-to-air, og at en del er betalingskanaler. Free-to-air kanalerne fra nabolandene er ”gratis” og danske seere vil se dem på skærmen, hvorimod betalingskanalerne vil vise en ”blank” skærm - på samme måde som danske seere, der kun har valgt free-to-air fjernsyn, vil kunne se Boxer TVs kanaler i EPG oversigten, men ikke på skærmen. Boxer TVs kunder vil naturligvis kunne se de danske og de udenlandske free-to-air kanaler.

 

MUX1    

EPG position

DR1

1

TV2/DANMARK

2

DR2

3

TV 2 (Nord)

2

TV 2 (Midt-Vest)

2

TV 2 (Østjylland)

2

TV 2 (Syd)

2

TV 2 (Fyn)

2

TV 2 (Øst)

2

TV 2 (Lorry)

2

TV 2 (Bornholm)

2

 Nord

21

 Midt-Vest

21

 Østjylland

21

 Syd

21

 Fyn

21

 Øst

21

 Hovedstaden

21

 Bornholm

21

 

 

MUX2    

EPG position

DR UPDATE

20

DR Ramasjang

4

DR K

5

FOLKETINGET

22

DR HD

6

 

Bemærk, at TV 2-regionerne (kanal 2) er den regionale udsendelse i forbindelse med TV 2s hovedkanal, hvor regionerne har fået en ekstra times sending fra kl. 20-21 (udover den sendetid de i forvejen har i TV 2s hovedkanal). Denne ekstra time vil blive udsendt på den såkaldte ”4.kanal” (kanal 21), hvor de deler sendetid med de nye lokale-regionale ikke-kommercielle tv-stationer, som er inddelt i sendesamvirker med samme dækning som de eksisterende TV 2-regioners opdeling og har ovenstående navne/identitet i EPGen

 

Nyhedsbrev

Information fra DIGI-TV til branchen (3)

16. oktober 2009

Tv-masterne i Thisted og Århus har fået nye sendere, der blev monteret på mastetoppene ved hjælp af en helikopter, og som dermed blev en passende kulmination på de omstillinger, der skulle løses inden det digitale sendenet kan sættes i drift 1. november.

 

NB - sidste nyt om Thisted

 

Thisted-senderen forventes i drift igen i løbet af i dag sen eftermiddag (kl. 17-18) og sender på såkaldt ”halvantenne” (dvs. med reduceret styrke, som dog er marginalt i det flade jyske landskab) men altså før planlægningen. Til gengæld slukkes senderen midlertidigt igen i morgen lørdag mellem kl. 11-14, fordi der mangler et nødlys i toppen af masten, som ikke kan opsættes i dag pga. for megen blæst. Mandag vil der tillige være en mindre afbrydelse på ½ time i løbet af eftermiddagen (før kl. 16), hvorefter senderen sender med fuld styrke igen.

 

Ny og forbedret FAQ

 

I takt med at vi nærmer os skæringsdagen og at alle tv-platforme slår på alle reklametrommer med trusler om sort skærm, hvis seerne ikke snart får truffet beslutning om, hvordan de fremover ønsker at modtage deres favoritkanaler, stiger ønsket om at modtage information proportionalt.

 

Det har i den forløbne uge fået os til at sætte en ny og opdateret FAQ i ”betadrift” på adressen http://www.digi-tv.dk/Indhold_og_tilbud/faq.asp.

 

Baggrundsmaterialet til denne FAQ blev imidlertid så omfangsrigt, at vi erkendte at det ville blive rigtig vanskeligt at finde rundt i hele informationsmængden. En alfabetisk opdeling viste sig ikke at være hensigtsmæssigt, da mange spørgsmål jo af gode grunde begynder med hvad, hvor, hvordan, hvornår osv. og en emne-opdeling gav heller ikke den ønskede brugervenlighed. I stedet valgte vi derfor at placere hele datamængden i en avanceret ”fritekst”-søgemaskine, hvor svarmulighederne kvalificeres i takt med spørgsmålets indtastning. Allerede ved indtastningen af det andet bogstav, melder de første svarmuligheder sig - og i takt med at dit spørgsmål bliver mere specifikt med din indtastning, reduceres antallet af svar.

Vi synes selv, at vi er kommet ret godt ud i krogene, og vi har suppleret med et antal installationstegninger om hvordan udstyr skal sættes sammen i forskellige brugersituationer, men hvis du finder mangler eller fejl, hører vi gerne fra dig, og så skal vi sørge for, at eventuelle nye spørgsmål/svar bliver lagt ind i systemet.

 

FAQen vil køre som beta-version frem til begyndelsen af næste uge, hvorefter den også vil kunne tilgås fra DRs info-side om digitalt tv:

 

Hvis du på din hjemmeside har brug for at kunne tilbyde denne form for information, er du også velkommen til at linke til os.

 

Alle modtagere skal retunes

 

På grund af de mange nye kanaler og frekvensrokeringer, skal alle modtagere som minimum retunes. Seerne skal altså foretage en ny kanalsøgning og genindstille kanalerne, og det sker via modtagerens fjernbetjening/menu. Da de enkelte fabrikater af udstyr betjenes forskelligt er det ikke muligt at give en entydig instruktion og der kan da også være udstyr, der ikke bare skal retunes, men hvor det er nødvendigt at bringe udstyret tilbage til den oprindelige fabriksindstilling.

 

Vær opmærksom på, at mange nye digitale seere ikke har set en EPG før, og måske først sætter den digitale modtagerboks (dekoder) i gang den 1. november. Men der ingen grund til at vente, da det digitale signal jo allerede er luften, hvorfor det kunne være en god ide at anbefale de mange brugere/seere, der køber udstyr nu, at de sætter det til allerede nu. Det skal stadig retunes den 1. november, og ”øvelse gør mester”. Som tidligere oplyst har vi på DR1 og TV 2/DANMARK’s analoge kanaler kørt en tekst med information om, at den analoge kanal slukkes den 1. november. TV 2 News havde en ”test afbrydelse” i mandags, som gav anledning til en del henvendelser.

 

Det digitale sendenets 18 hovedsendere forventes alle at være i drift senest kl. 04.00 søndag den 1. november, og de mange hjælpesenderne går pr. definition i drift samtidig. Der vil altså være signal på nettet senest fra kl. ca. 04.00, og det betyder, at det fra dette tidspunkt vil være muligt at retune (genindstille) modtagernes dekodere og IDTV. Vær også opmærksom på at, visse fællesantenneanlæg, som i dag modtager MUX1, også skal ændre frekvenser visse steder i landet. MUX1 er altså også slukket mellem kl. 24.00 og 04.00.

 

Klokken 06.00 er der programstart for DRs nye børnekanal Ramasjang i MUX2 (MPEG4), DR K starter kl. 14.00 og DR HD kl. 17. Boxer TV oplyser til DIGI-TV, at en del af deres kanaler kører døgnet rundt og at de anbefaler deres kunder, at modtagerudstyret står tændt natten over (for automatisk retuning). Boxer TVs signalinformation om genindstillinger findes også på MUX1-2, hvis tuneren efterlades på en af disse kanaler.

Klokken 04.00 forventes det, at 98 procent af befolkningen har adgang til alle de nye digitale kanaler og senest kl. 12.00 den 1. november har 99,8 procent af befolkningen adgang til alle de nye digitale signaler (MUX3-5 kan dog kun modtages, hvis der er indgået en betalingsaftale med Boxer TV).

 

Nyhedsbrev

Information fra DIGI-TV til branchen (2)

8. oktober 2009

Når der slukkes for det analoge tv-signal bliver der plads til mere end 40 digitale tv-kanaler fordelt på i alt 5 digitale sendenet (MUX), hvor DIGI-TV har MUX1 og 2 og Boxer TV har MUX3, 4 og 5.

 

Den nuværende MUX1, der frem til udgangen af 2012 fortsat sendes som et MPEG2 signal, vil rumme de eksisterende digitale must carry kanaler (DR1, DR2, TV 2/DANMARK og TV 2-regionerne) bortset fra DR Update, der flytter til MUX2. Som bekendt anvendes MPEG4 i de nye MUX2-5 - og fælles for alle MUX er en samlet ny EPG (Elektronisk Program Guide).

 

Frekvensomlægninger

I forbindelse med etableringen af de nye digitale sendenet sker der en del frekvensmæssige rokeringer både for hovedsendere og hjælpesendere. Det betyder bl.a. at der skal skiftes pladser i fællesantenneanlæg og at digitale modtagere skal genindstilles efter slukningen.

 

Den samlede frekvensoversigt for free-to-air kanalerne i MUX1 og MUX2 vil det sådan ud:

 

Nuværende MUX1

Kommende MUX1

Kommende MUX2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanal

 

 

Kanal

 

 

Kanal

Flensborg

37

 

Flensborg

37

 

Flensborg

50

Frederikshavn

29

 

Frederikshavn

29

 

Frederikshavn

57

Gladsaxe

51

 

Gladsaxe

53

 

Gladsaxe

51

Grenå

44

 

Grenå

26

 

Grenå

44

Gudhjem

59

 

Gudhjem

59

 

Gudhjem

56

Hadsten

44

 

Hadsten

26

 

Hadsten

44

Hadsund

29

 

Hadsund

29

 

Hadsund

57

Hammeren

59

 

Hammeren

59

 

Hammeren

56

Hedensted

54

 

Hedensted

30

 

Hedensted

44

Helsingør

51

 

Helsingør

53

 

Helsingør

51

Hirtshals

29

 

Hirtshals

29

 

Hirtshals

57

Hobro

29

 

Hobro

29

 

Hobro

57

Hove

51

 

Hove

53

 

Hove

51

Jyderup

65

 

Jyderup

58

 

Jyderup

51

Kalundborg

65

 

Kalundborg

58

 

Kalundborg

51

Kolding

54

 

Kolding

30

 

Kolding

44

Landskrona

51

 

Landskrona

53

 

Landskrona

51

Lemvig

48

 

Lemvig

40

 

Lemvig

59

Lynetten

51

 

Lynetten

53

 

Lynetten

51

Læsø

22

 

Læsø

49

 

Læsø

34

Nakskov

66

 

Nakskov

58

 

Nakskov

34

Nexø

59

 

Nexø

59

 

Nexø

56

Nibe

29

 

Nibe

29

 

Nibe

57

 

 

 

Randers

26

 

Randers

44

59

 

59

 

56

Silkeborg

44

 

Silkeborg

26

 

Silkeborg

44

Skagen

29

 

Skagen

29

 

Skagen

57

Skamlebæk

65

 

Skamlebæk

58

 

Skamlebæk

51

 

 

 

Skive

40

 

Skive

59

Struer

48

 

Struer

40

 

Struer

59

Studstrup

44

 

Studstrup

26

 

Studstrup

44

Svendborg

25

 

Svendborg

25

 

Svendborg

49

Sæby

29

 

Sæby

29

 

Sæby

57

Thisted

31

 

Thisted

31

 

Thisted

42

Tolne

29

 

Tolne

29

 

Tolne

57

Tommerup

25

 

Tommerup

25

 

Tommerup

49

Varde

54

 

Varde

30

 

Varde

54

Vejle

54

 

Vejle

30

 

Vejle

44

Viborg

47

 

Viborg

40

 

Viborg

59

Viborg By

47

 

Viborg By

40

 

Viborg By

59

Videbæk

48

 

Videbæk

40

 

Videbæk

59

Vordingborg

66

 

Vordingborg

58

 

Vordingborg

34

Åbenrå

37

 

Åbenrå

37

 

Åbenrå

50

Århus

44

 

Århus

26

 

Århus

44

 

Hvordan de enkelte sendere er polariseret, kan du se her:

 

Kanalplaceringer i EPG

For en stor gruppe af tidligere analoge seere vil den Elektroniske Program Guide (EPG), der oplister de tilgængelige kanaler, være en helt ny feature. Seere, der allerede har digitalt tv, skal efter slukningen af det analoge signal foretage en retuning. De fleste seere vil formodentlig kunne nøjes med at lade den digitale modtager retune automatisk mens andre måske skal indstille deres udstyr manuelt med f.eks. ”tænd-sluk” på el-kontakten.

 

For at være helt sikker på den rigtige placering af de nye kanaler, foreslår vi, at gå tilbage til fabriksindstillinger i både dekoderbokse og IDTV og herefter gennemføre en automatisk søgning, idet denne procedure vil slette evt. tidligere gemte data.

 

En ny søgning af kanaler anvender LCN (logical channel number), hvor kanalerne placeres i en bestemt rækkefølge, der er aftalt mellem DIGI-TV og Boxer TV. Bemærk herunder, at vi har opdelt kanalerne pr MUX, og at man her kan se den samlede liste i rækkefølge.

 

Bemærk også, at de steder, hvor seere kan modtage tv-signaler fra nabolandene, vil disse dukke på i EPG efter kanal 40. Rækkefølgen og hvilket land de kommer fra afhænger helt af den enkelte modtagerboks og/eller IDTV. Bemærk yderligere, at en del af disse nabolandskanaler er free-to-air og at en del er betalingskanaler. Free-to-air kanalerne fra nabolandene er ”gratis” og danske seere vil se dem på skærmen, hvorimod betalingskanalerne vil vise en ”blank” skærm - på samme måde som danske seere, der kun har valgt free-to-air fjernsyn, vil kunne se Boxer TVs kanaler i EPG oversigten, men ikke på skærmen. Boxer TVs kunder vil naturligvis kunne se de danske og de udenlandske free-to-air kanaler.

 

MUX1    

EPG position

DR1

1

TV2/DANMARK

2

DR2

3

TV 2 (Nord)

2

TV 2 (Midt-Vest)

2

TV 2 (Østjylland)

2

TV 2 (Syd)

2

TV 2 (Fyn)

2

TV 2 (Øst)

2

TV 2 (Lorry)

2

TV 2 (Bornholm)

2

 Nord

21

 Midt-Vest

21

 Østjylland

21

 Syd

21

 Fyn

21

 Øst

21

 Hovedstaden

21

 Bornholm

21

 

 

MUX2    

EPG position

DR UPDATE

20

DR Ramasjang

4

DR K

5

FOLKETINGET

22

DR HD

6

 

Bemærk, at TV 2-regionerne (kanal 2) er den regionale udsendelse i forbindelse med TV 2s hovedkanal, hvor regionerne har fået en ekstra times sending fra kl. 20-21 (udover den sendetid de i forvejen har i TV 2s hovedkanal). Denne ekstra time vil blive udsendt på den såkaldte ”4.kanal” (kanal 21), hvor de deler sendetid med de nye lokale-regionale ikke-kommercielle tv-stationer, som fra den 1. november er inddelt i sendesamvirker med samme dækning som de eksisterende TV 2-regioners opdeling og har ovenstående navne/identitet i EPGen.

 

Under hvert sendesamvirke vil en mængde lokale tv-stationer have fordelt sendetiden mellem kl. 21-17 imellem sig. Tv-stationerne på kanal 21 vil selv være ansvarlig for EPGens supplerende information, der naturligvis vil fremgå af det aktuelle tidspunkt mv.

 

Tegnsprogstolkningen fortsætter mellem kl.17-20 - og bemærk i øvrigt, at kanal 99 altid er reserveret til ”audio description”, der indtil videre kun tilbydes på få udvalgte programmer på DR1. Synstolkning/audiodescription befinder sig fortsat på forsøgsstadiet, hvor der eksperimenteres med forskellige tolkemetoder.

 

En række mindre fællesantenneanlæg, som allerede har MUX1 (med must carry), kan være i tvivl om frekvensomlægningen, og vil først opdage dette efter slukningen. Bemærk, at MUX2 ikke er ”must carry” og at foreningerne (ligesom de almindelige seere) selv tager stilling til, om de vil have DRs nye kanaler. Branchen skal nok forvente, at der vil være et vist rush på hjælp om søndagen og i dagene efter slukningen.

 

MUX3    

EPG position

CNN

16

Canal 9

18

Animal Planet

19

Discovery T & L

23

Discovery Science

24

Disney Channel

25

Disney XD

26

Travel Channel

29

History Channel

30

The Voice

31

 

 

MUX4    

EPG position

TV 2 Charlie

7

TV 2 Zulu

8

Kanal 4

9

Kanal 5

10

6'eren

11

TV 2 NEWS

12

TV 2 Film

13

Discovery

14

MTV

15

TV 2 Sport

17

 

 

MUX5    

EPG position

Cartoon Network

27

Nickelodeon

28

VH-1

32

Body in Balance

33

C+ First

34

C+ Hits Sport WE

35

C+ Sport 1

36

Star!

37

TV 4 Malmø

38

TV 2 Norge

39

ARD

40

 

Boxer TV tilbyder ovenstående betalingskanaler og modtagelsen kræver derfor et abonnement og en særlig Boxer-godkendt modtagerboks eller IDTV. Som nævnt vil alle Boxer TVs kunder kunne se free-to-air kanalerne.

 

På de efterfølgende kanalpladser vil udbudet fra vore nabolande optræde i den udstrækning det er muligt at modtage signalet. Placeringen varierer alt efter modtageudstyr og hvor i Danmark du befinder dig. Du kan her se en samlet oversigt over EPG placeringerne og det samlede kanaludbud fra vore nabolande.

Nyhedsbrev

Information fra DIGI-TV til branchen (1)

30. september 2009

Nu er der kun godt en måned til premieren på det nye digitale sendenet, og i takt med at den store dag nærmer sig, opstår der løbende rygter om nye områder med usikkerhed. I den forløbne uge har det således været lydformatet HE-AAC, der har været det store emne. Selvom det i mere end et år har været kendt, at alle fire MPEG4 MUX vil benytte HE-AAC lydformatet, er det tilsyneladende alligevel kommet bag på nogle, og da der pludselig gik rygter om, at der fandtes mere end 100.000 enheder, der ikke kunne håndtere netop dette lydformat, begyndte panikken at brede sig i store dele af branchen. Efter at have kontaktet producenter og importører af premium brands (af MPEG4) kan det konstateres, at der var tale om... et rygte.

 

Alle kunne melde om, at netop deres produkter helt levede op til NorDig specifikationen på dette område, og kunne ved ”selvhør” af de allerede distribuerede krypterede Boxer kanaler konstatere, at der kunne spilles på alle tangenter. Canal 9, der sendes ukrypteret hos BoxerTV, har i øvrigt netop besluttet hurtigst muligt at overgå til HE-AAC lyd, og kan dermed benyttes som et frit tilgængeligt MPEG4 testsignal. I de kommende uger vil der uden tvivl opstå en mængde lignende situationer i takt med at deadline nærmer sig.

 

Information om slukningen på tv-skærmen

 

Vi vil allerede nu informere jer om en ”crawl tekst” på det analoge DR1 og TV 2 signal – og kun på disse signaler, der således ikke kommer ud på kabel- og satellit-kanalerne – om slukningen af tv-signalet den 31. oktober.

 

TV 2 begyndte i lørdags med følgende tekst på det analoge signal: Denne tekst udsendes kun på TV 2s analoge sendenet, som slukkes 31. oktober 2009. Hvis du har egen antenne og vil undgå sort skærm efter denne dato, skal du anskaffe digitalt modtagerudstyr.
Se mere på www.omtv2.tv2.dk

 

På det analoge DR1 signal lyder teksten: Dette signal slukkes den 1. november. Læs mere om, hvordan du kan modtage DRs kanaler på ttv s. 535
Og på tekst-tv side 535 står der: Sådan får du DRs nye tv-kanaler
DRs tre nye kanaler går i luften den 1. november samtidig med at Danmark skifter fra det analoge til det digitale tv-signal. Hvis du modtager dit tv-signal med en antenne, skal du have en digital modtager mærket 'MPEG4' - enten indbygget i dit nye fladskærm-tv eller som en separat boks tilsluttet dit 'gamle' tv.

Du kan sandsynligvis modtage det nye signal med den tv-antenne, du i dag bruger til at modtage TV 2 (en såkaldt UHF-antenne). Med en MPEG4-modtager kan du både se DRs nye kanaler og DR1, DR2, nyhedskanalen DR Update samt TV 2, lokalt og regionalt tv samt folketings-tv i digital kvalitet. For at kunne se DR HD i den rigtige HD-kvalitet skal du have et fjernsyn, der er mærket 'HD Ready', og din digitale modtager være mærket 'HD' (MPEG4). Hvis du får dit tv-signal fra satellit, kabel, bredbånd eller et fællesantenne-anlæg skal du kontakte din leverandør eller antenneforening for at høre, hvordan du får adgang til de nye kanaler.
Læs mere om de nye kanaler og overgangen til det nye digitale tv-signal på: www.dr.dk/digitalttv www.detnyetv-signal.dk

 

”Crawl”-teksten vil komme på skærmen efter følgende tidsplan: Fra 1. oktober- 25. oktober. Tekst i lav frekvens (dvs. 3 gange) i tidsrummet kl. 20-22 (f.eks. Hammerslag/TV-Avisen/magasiner) Fra 25. oktober - 31.oktober Tekst i høj frekvens - (3 gange i timen på fladen)

 

Hvis fællesantenneanlæg ser denne tekst vil de altså modtage de analoge signaler og skal sikre sig, at de har modtagelsen af det digitale signal i orden til den 1. november. Det analoge DR1 tv-signal slukkes kl. 23.55 lørdag nat den 31. oktober, hvorimod de digitale signaler på kabel- og satellit-tv platformene fortsætter sendefladen efter midnat.

 

Men mere herom senere, idet vi løbende vil udsende nyhedsbreve, der bl.a. vil rumme information om: