Fællesantenne

 

Stikdåsen er fællesnævner for alle
kollektive tv-anlæg

Ifølge Radio- og fjernsynsloven har alle kabel-tv og fællesantenneanlæg pligt til at videresende DIGI-TVs signal i digital form jvf. Kulturministeriets hjemmeside.

 

Da der findes forskellige typer fællesantenne-anlæg, kan dette ske på forskellig måde, men overordnet kan den kollektive modtagelse/distribution inddeles i to hovedgrupper, der håndterer DTT-signalet således:

 

Mindre anlæg i boligblokke eller parcelhusområder

Disse anlæg kan videreføre de to digitale public service MUX med free-to-air programmer i transparent og uændret form på separate tv-kanaler i systemet. Det betyder, at de tilsluttede husstande sikres samme modtagebetingelser som seere med egen antenne. Modtagelsen kræver derfor en digital modtager boks eller et tv-apparat med indbygget digital tuner.

 

Vilkår og begrænsninger i forbindelse med videredistribution af DTT signaler

 

Telia/Stofa og TDC Kabel TV

Disse anlæg levererfortsat både analoge og digitale programkanaler. De digitale DTT-signaler remoduleres i henhold til DVB-C standarden og kræver derfor udstyr, der kan modtage DVB-C signaler.