Næsten alle kan modtage digitalt antenne tv

 

Mange kan modtage digitalt antenne tv med en stueantenne. Indtast din adresse og se om det også er muligt der, hvor du bor..

Foto: DIGI-TV

 

DIGI-TV benytter sendemasterne i det oprindelige TV 2 net, og derfor har stort set alle mulighed for at modtage digitalt fjernsyn via egen antenne. Lokalt kan der være problemer, som kræver etablering af hjælpesendere, og derfor sker der en fortsat udbygning og finjustering af sendenettet. Bakker, dale, skove og søer er sammen med byggematerialer som stål og beton faktorer, der vanskeliggør udsendelsen af tv signalet, men med en velegnet udendørs antenne har så godt som alle mulighed for at modtage digitalt tv.

 

Her kan du indtaste din adresse og se dine muligheder for at modtage de digitale signaler med henholdsvis en stueantenne og en udendørs antenne i 10 meters højde.

 

Selvom det på kortet ikke er muligt at se en detaljeret placering af den enkeltes bopæl, er den beregnede dækning så nøjagtig, at der med overvejende sandsynlighed ikke kan være tale om manglende signaldækning, hvis adressen på kortet er placeret i et grønt farveområde.